Managing21

Een weblog rond marketing en economie

Sunday, June 03, 2012

Zelf koken verhoogt de levensverwachting

Gezinnen die de moeite doen om vaker zelf te koken, hebben uitzicht op een langer leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge naar de kookgewoonten van een groep vijfenzestigplussers in Taiwan. De onderzoekers stellen dat koken een gezonde levenshouding is en een plaats zou verdienen in de levenslange opvoeding, het openbare gezondheidsbeleid, stedelijke planning en gezinsbeleid.

"In de ontwikkelde landen wordt minder dan de helft van de maaltijden door de gezinnen zelf bereid," merkt het webmagazine MedicalExpress op. "Daarvoor kunnen verschillende redenen worden gevonden. Onder meer is er sprake van een gebrek aan vaardigheden en vertrouwen, een beperkte toegang tot grondstoffen en infrastructuur en de beschikbaarheid van commerciële alternatieven. Het fenomeen bedreigt de voedselveiligheid van een aantal kwetsbare groepen, zoals ouderen."

De onderzoekers stelden vast dat de hoogste levensverwachting was weggelegd voor ongehuwde vrouwen die alleen leven en eten, een beperkte opleiding hebben genoten, geen tabak of alcohol gebruikten, zich met het openbaar vervoer of de fiets verplaatsten en meer dan één keer per week winkelen. Deze groep kookte niet alleen vaker, maar maakte ook gebruik van een gezonder dieet. Ook vrouwen die kookten voor een echtgenoot of andere familieleden, bleken langer te leven. Mannen bleken nagenoeg nooit of onregelmatig te koken, maar bleken ook op jongere leeftijd te sterven.

Lees Verder

Peking bewijst verband tussen luchtvervuiling en cardiovasculaire gezondheid

De Olympische Spelen in Peking hebben aangetoond dat er een biologische link kan worden gelegd tussen luchtvervuiling en cardiovasculaire aandoeningen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California. Het Olympisch evenement heeft volgens de Amerikaanse onderzoekers aangetoond dat zelfs een kortstondige daling in de luchtvervuiling een positieve impact kan hebben op de cardiovasculaire gezondheid van de bevolking.

"Peking, dat geconfronteerd wordt met een chronische luchtvervuiling, kreeg de organisatie van de Olympische Spelen toegewezen nadat de Chinese regering had beloofd om de luchtvervuiling terug te dringen," merkt onderzoeksleider Junfeng Zhang, professor milieugezondheid aan de Keck School of Medicine aan de University of Southern California, op. "Bij de proefpersonen kon tijdens de Olympische Spelen duidelijk een verbetering worden opgetekend tegenover de cardiovasculaire gezondheid voor de aanvang van het evenement."

"De gerichte inspanningen van de Chinese overheid om de luchtvervuiling terug te dringen, bood een unieke gelegenheid om de impact van de pollutie op de gezondheid vast te stellen," merken de onderzoekers op. "Eerder was al langer geweten dat de luchtvervuiling een negatieve impact heeft op de gezondheid, maar door de overheidsmaatregelen in China kon de daadwerkelijke invloed worden opgemeten." De onderzoekers wijzen erop dat over de hele wereld grote populaties stadsbewoners aan zware luchtvervuiling worden blootgesteld."

Lees Verder

Vertrouwen wereldwijde marketing-sector valt terug

De marketing-budgetten zijn in de regio's Europa, Asia-Pacific en het Amerikaanse continent tijdens de maand mei gevoelig teruggevallen. Dat blijkt uit de marketingindex van consulent Warc. In april werd nog een score van 53,7 punten opgetekend, maar in mei viel dat cijfer terug tot 50,3 punten. Een cijfer boven de 50 punten betekent een verbetering, terwijl onder die grens van een achteruitgang sprake is. De daling verwijst volgens Warc naar een groeiende onzekerheid door de economische situatie in de eurozone.

De index over de totale vooruitzichten van de sector, waarin naast de budgetten ook onder meer de marktomstandigheden en de tewerkstelling zijn opgenomen, van 58,1 punten tot 55,3 punten zijn teruggevallen. "Marketeers zijn er nog altijd van overtuigd dat de omstandigheden nog altijd een positieve evolutie laten optekenen, is er de voorbije periode toch een groeiend pessimisme opgetreden, waardoor het vertrouwen is teruggevallen tot het niveau dat ook werd opgetekend bij de start van het jaar," voeren de onderzoekers aan.

De index van de marktomstandigheden is van 61,1 punten tot 57,3 punten teruggevallen. "Daarbij wordt vooral bij de Europese marketeers een dalend optimisme opgetekend," voeren de onderzoekers aan. "Tijdens de maand april werd in Europa nog een score van meer dan 60 punten opgetekend, maar dat is nu gedaald tot 54,7 punten." Op het gebied van tewerkstelling werd wereldwijd een lichte daling van 58,5 punten tot 58,3 punten geregistreerd. Opvallend daarbij is dat Europa en Asia-Pacific optimistischer zijn geworden, maar dat is niet het geval op het Amerikaanse continent.

Lees Verder

Adverteerders behouden vertrouwen in radioreclame

De Amerikaanse radiosector heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,81 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Radio Advertising Bureau. Met deze resultaten wordt voor het derde jaar op rij tijdens het eerste kwartaal een omzetgroei opgetekend. De cijfers tonen volgens het rapport aan dat radio een belangrijke pijler blijft in de marketing-plannen van de bedrijven.

In het rapport wordt opgemerkt dat de omzet van de digitale radiosector met 10 procent is gestegen. "Adverteerders maken steeds meer gebruik van de digitale mogelijkheden die door het radiomedium worden aangereikt," voert Erica Farber, chief executive van het Radio Advertising Bureau, aan. Farber voegt er aan toe dat radio ook nieuwe adverteerders buiten de traditionele categorieën blijft aantrekken. De grootste adverteerder op de Amerikaanse radiomarkt was Comcast Xfinity Cable met een budget van 89,7 miljoen dollar, gevolgd door McDonald's en Safeway.

De belangrijkste adverteerder op de Amerikaanse radiomarkt blijft de autosector, die tijdens het eerste kwartaal van dit jaar nog een groei met 1 procent tot 352,9 miljoen dollar liet optekenen tegenover dezelfde periode vorig jaar, toen een stijging met 27 procent werd geregistreerd. Op de tweede plaats staat de retailsector met een groei van 11 procent tot 192,5 miljoen dollar. Daarna volgen casino's en loterijen met een stijging van 7 procent tot 122,5 miljoen dollar. Woninginrichting neemt de vierde plaats in met een stijging van 30 procent tot 113,6 miljoen dollar.

Lees Verder

Bomen slaan minder koolstofdioxide op dan wordt aangenomen

Bomen slaan minder koolstofdioxide op dan tot nu toe werd aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Colorado State University. De onderzoekers stellen dat de fotosynthese van de boombladeren al in belangrijke mate is teruggevallen voor de herfst aanbreekt. Volgens de berekeningen van de Amerikaanse wetenschappers moet de opslagcapaciteit met 3 procent tegenover de oorspronkelijke inschattingen naar beneden worden bijgesteld.

"Op de eerste dag van de zomer vangen de bladeren het meeste zonlicht op," merkt onderzoeksleider William Bauerle, professor ecofysiologie aan de Colorado State University, op. "De dag nadien ligt die hoeveelheid licht echter al lager, waardoor de boombladeren aan hun verouderingsproces beginnen en de fotosynthese-activiteit begint af te nemen. Naarmate de zomer vordert neemt die activiteit in steeds grotere snelheid af, waardoor veel minder koolstofdioxide wordt opgenomen dan bij het begin van de zomer."

Door die correctie moet de opslagcapaciteit van het wereldwijde bosbestand volgens de onderzoekers worden geraamd op 56,7 petagram koolstofdioxide per jaar. Dat betekent een daling met 3,4 procent tegenover de eerdere ramingen. "Boombladeren hebben niet de capaciteit om de snelstijgende koolstofdioxide-niveaus op te vangen dan door wetenschappers tot nu toe werd ingeschat," voert Bauerle aan. "Misschien kunnen bladeren door de opwarming van de aarde langer groen blijven, maar dat heeft geen impact op de fotosynthese, die bepaald wordt door de lengte van de dag."

Lees Verder

Aanwijzingen van vroege landbouw gevonden op Cyprus

Op Cyprus heeft een Franse groep archeologen naar eigen zeggen de oudste landbouwvestiging uit het mediterrane gebied gevonden. De onderzoekers merken op dat tot nu toe aangenomen werd dat de geïsoleerde ligging van het eiland er verantwoordelijk was dat landbouw op Cyprus pas duizend jaar na de opkomst van de sector in het Midden-Oosten zou zijn ingevoerd. De ontdekking van de Franse archeologen toont echter aan dat de vroege landbouwers al snel vanuit het Midden-Oosten naar Cyprus zijn uitgeweken.

Archeologen van Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en de Université de Toulouse hebben in het Cypriotische vestiging Klimonas, in de buitenwijken van de stad Limasol, aanwijzingen van een landbouwgemeenschap gevonden die dateert van ongeveer 9.000 jaar voor christus. Aangenomen wordt dat de landbouw rond 9.500 jaar voor christus in het Midden-Oosten werd ontwikkeld. Eerder was gedacht dat de landbouw op de eilanden in het Middellandse Zeegebied pas rond 8.400 jaar voor christus zijn intrede zou hebben gedaan.

De onderzoekers stuitten onder meer op de resten van oude voorraadschuren, gegroepeerd rond een soort gemeenschapshuis. Ook werden een aantal stenen werktuigen opgegraven, vergelijkbaar met vondsten in neolitische vestigingen op het nabijgelegen vasteland. De archeologen vonden verder de gecarboniseerde resten van zaden en planten. Tevens werden overblijfselen van katten en honden aangetroffen, wat de wetenschappers doet vermoeden dat de bewoners van Klimonas ook al huisdieren hadden.

Lees Verder

Groeiende wereldbevolking en overconsumptie bedreiging gezondheid aarde

De groeiende wereldbevolking en overconsumptie bedreigen de toekomstige gezondheid van de aarde. Dat is de conclusie van een rapport van het World Wildlife Fund (WWF). Er wordt opgemerkt dat de druk op de natuurlijke rijkdommen van de planeet onhoudbaar is geworden en een bedreiging vormen voor de biodiversiteit van de aarde. Uit het rapport blijkt dat Qatar de grootste ecologische voetafdruk van de hele wereld heeft, gevolgd door zijn buurstaten Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. De top vijf wordt rondgemaakt door Denemarken en de Verenigde Staten.

Sinds het midden van de jaren zestig is de gemiddelde ecologische voetafdruk van de wereldbevolking verdubbeld. "De mensheid leeft alsof er een tweede planeet ter beschikking is," merkt Jim Leape, directeur-generaal van het World Wildlife Fund op. "Er worden 50 procent meer natuurlijke rijkdommen geproduceerd dan de aarde duurzaam kan produceren. Indien er niet snel wordt ingegrepen, zal de consumptie nog snel stijgen en dan zullen tegen het einde van het volgende decennium zelfs twee planeten niet meer voldoende zijn."

In het rapport wordt opgemerkt dat de biodiversiteit op aarde sinds het begin van de jaren zeventig met 30 procent is gedaald. In de zwaarst getroffen tropische regio's gaat het zelfs om een verlies met 60 procent. Ook wordt opgemerkt dat de achteruitgang van de biodiversiteit het snelste verloopt in landen met lage inkomens. "Dat fenomeen toont aan dat de armste en meest kwetsbare landen de levensstijl van de rijkere landen subsidiëren," aldus nog het World Wildlife Fund. Er wordt aan toegevoegd dat sinds het begin van de eeuw elk jaar 13 miljoen hectaren bos verloren gaan.

Lees Verder

Nieuwsoverzicht

De Franse regering zet een verlaging van de pensioenleeftijd door, ondanks een waarschuwing van de Europese Commissie voor de hoge Franse pensioenkosten. De regering van voormalig Frans president Nicolas Sarkozy had de pensioenleeftijd van zestig naar tweeënzestig jaar verhoogd. Zijn opvolger François Hollande had tijdens de verkiezingscampagne echter beloofd die maatregel terug te zullen draaien. Pierre Moscovici, Frans minister van financiën, stelde in een radiogesprek dat de nieuwe regering die beloftes in de loop van de volgende weken ook daadwerkelijk zal inlossen. Dat betekent dat de pensioenleeftijd weer wordt vastgelegd op zestig jaar voor Fransen die op achttienjarige leeftijd zijn gaan werken.

Beleggers hebben tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een recordbedrag van 97 miljard aan kapitaal uit Spanje weggehaald. Dat blijkt uit cijfers van de Bank van Spanje, die gewag maakt van een absoluut record sinds in het begin van de jaren negentig met het bijhouden van de statistieken werd gestart. Tijdens het eerste trimester van vorig jaar werd nog een positieve balans van 20,89 miljard euro opgetekend. De cijfers wijzen over een toenemende ongerustheid over de Spaanse economie. Alleen al in maart stroomde er 66,2 miljard euro naar het buitenland. In maart vorig jaar was er nog een positief saldo van 5,38 miljard euro. Buitenlandse investeerders hadden in april ook nog maar 37 procent van de overheidsschuld, tegenover 53,7 procent een jaar voordien.

De Duitse autobouwer Volkswagen heeft beslist om 102.000 werknemers uit zijn zes fabrieken in West-Duitsland en de financiële diensten een loonsverhoging van 4,3 procent toe te kennen. De loonsverhoging ging vanaf begin juni in. De directie van Volkswagen en vakbond IG Metall bereikten een akkoord over de loonsverhoging tijdens de onderhandelingen rond een nieuwe collectie arbeidsovereenkomst. IG Metall en Volkswagen baseerden zich op een akkoord dat eerder deze maand werd bereikt voor de gehele metaalsector in Nedersaksen en Baden-Württemberg. De looptijd van de nieuwe arbeidsovereenkomst bedraagt dertien maanden. Volkswagen zal ook 3.000 tijdelijke werknemers een voltijds contract geven.

Mario Draghi, de Italiaanse voorzitter van de Europese Centrale Bank, steunt het pleidooi van José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, voor een Europese bankunie. Dat heeft Draghi in het Europees parlement gezegd. De problemen die Spanje kent met Bankia tonen volgens Draghi aan dat er verregaande maatregelen nodig zijn. Een Europese depositogarantie, een meer gecentraliseerde vorm van supervisie op de banken en een Europees reddingsmechanisme vormen de drie cruciale onderdelen van de plannen van Barroso om een bankenunie op te richten. Draghi zegt zich ook te kunnen vinden in het idee om het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) toe te laten banken te herkapitaliseren.

Azerbeidzjan heeft naar eigen zeggen terroristische aanslagen tijdens het Eurovisie Songfestival voorkomen. Het lokale ministerie van veiligheid zei veertig leden van een groep van vermoedelijke samenzweerders te hebben gearresteerd. De terroristische groep zou van plan zijn geweest aanslagen te plegen op de Crystal Hall waar het Songfestival werd gehouden, de Azerbeidzjaanse president Ilham Alijev, politiegebouwen, hotels, moskeeën en andere religieuze plaatsen. De terroristen waren volgens het ministerie in het bezit van tickets voor het Songfestival. De veiligheidsdienst pakte de leden van de groep op tijdens operaties in Bakoe, Ganja, Sumgayit en andere regio's van Azerbeidzjan. Eén van de samenzweerders zou zijn gedood.

Het concern Fiat Industrial wordt samengevoegd met zustervennootschap CNH Global. Dat heeft Fiat ter gelegenheid van zijn aandeelhoudersvergadering in Milaan bekend gemaakt. Volgens Sergio Marchionne, topman van Fiat, zal de fusie geen nadelige gevolgen hebben voor bedrijfsvoering, maar vormt ze daarentegen een vruchtbare basis voor nieuwe groeimogelijkheden in de toekomst. Marchionne noemde de stap één van de facetten van de ontwikkelingen die Fiat momenteel doormaakt om uit te groeien tot een grote en meer overzichtelijke mondiale organisatie. De fusie maakt Fiat volgens Marchionne opnieuw sterker en flexibeler bij het nemen van toekomstige strategische besluiten. De fusie zou Fiat ook nog aantrekkelijker maken op de Amerikaanse en Europese beurzen.

Als de linkse partij Syriza de komende Griekse parlementsverkiezingen wint, zal het economisch hervormingsprogramma worden geannuleerd. Dat heeft Alexis Tsipras, de leider van Syriza, benadrukt. Griekenland moet zware hervormingen doorvoeren om beroep te kunnen doen op het financiële hulpprogramma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Unie. De voorbije verkiezingen maakten het in Griekenland niet mogelijk een regering te vormen, waardoor een nieuwe verkiezingsronde noodzakelijk bleek. Uit de jongste peilingen blijkt dat de conservatieve partij Neo Dimokratia 26,1 procent van de stemmen zou halen. Syriza zou uitkomen op 23,1 procent. De socialistische Pasok zou met 9,9 procent de derde grootste partij blijven.

De Nederlandse politicus Geert Wilders heeft het kort geding verloren dat hij had aangespannen tegen de beslissing van de Nederlandse staat om in te stappen in het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM). De rechter stelde dat hij niet kan ingrijpen in het proces van wetgeving, aangezien dit volgens de Nederlandse grondwet is voorbehouden aan het parlement en de regering. De regels zijn volgens de rechter niet dusdanig geschonden dat er zou moeten worden ingegrepen. Wilders had geëist dat over de Nederlandse medewerking aan het Europese noodfonds pas na de nieuwe verkiezingen zou worden gestemd. Volgens hem mag een demissionaire regering over een dergelijk controversieel voorstel geen beslissingen nemen.

Na de arrestatie van vier vermoedelijke bommenleggers in Oekraïne heeft president Viktor Janoekovitsj beloofd dat het Europees voetbalkampioenschap in zijn land vlekkeloos zal verlopen. Na een ontmoeting met procureur-generaal Viktor Psjonka stelde de president dat ongeveer 22.000 veiligheidsagenten zullen instaan voor de handhaving van de goede orde. Volgens Psjonka is de reeks bomaanslagen eind april in Dnipropetrovsk, waarbij eenendertig gewonden vielen, volledig opgehelderd. De politie heeft vier spilfiguren gearresteerd. Er zijn omvattende bewijzen tegen de mannen. De explosies hadden de bezorgdheid rond de veiligheid op het Europees voetbalkampioenschap gevoed.

De Amerikaanse president Barack Obama ligt aan de basis van de cyberaanvallen tegen het Iraanse atoomprogramma, zelfs nadat twee jaar geleden per ongeluk het krachtige computervirus Stuxnet was ontdekt. Dat heeft de Amerikaanse krant The New York Times gemeld. De aanvallen zouden gestart zijn onder het presidentschap van George W. Bush. Het programma gebruikte malware die door Israël is ontwikkeld. Amerikaanse regeringsambtenaren zouden na de ontdekking van Stuxnet hebben willen stoppen met de aanvallen, maar Obama zou bevolen hebben dat de operaties verder moesten worden gezet. Het Amerikaanse Witte Huis wenste niet op het bericht te reageren.

De prijs van een vat Brent-olie uit de Noordzee is in Londen voor de eerste keer in acht maanden onder de grens van 100 dollar gezakt. De prijs voor een vat Brent-olie zakte tot 97,70 dollar. Dat betekende een daling met meer dan 4 dollar per vat. Redenen voor de dalende oliekoers zijn de ongerustheid rond de Europese schuldencrisis, de ontgoochelende economische cijfers over de Chinese industriële productie en het negatieve banenrapport in de Verenigde Staten. Die elementen doen de vrees voor een recessie toenemen. Ook de prijs voor de Amerikaanse light sweet crude daalde met ruim 3 dollar tot 83,37 dollar per vat. Analisten hebben het over een giftige cocktail van een zwakke vraag, een grotere bevoorrading, nerveuze beleggers en een sterkere dollar.

In Ierland heeft een meerderheid van ongeveer 60 procent van de kiezers zich in een referendum achter het Europese begrotingsverdrag geschaard. Ongeveer 50 procent van de kiesgerechtigden namen aan het referendum deel. Ierland is het enige land binnen de Europese Unie waar burgers zich mochten uitspreken over de nieuwe afspraken. De Ierse regering had zwaar campagne gevoerd om het begrotingsverdrag te laten goedkeuren. Een afwijzing zou Ierland immers afsluiten van Europese noodfondsen waarop het land zelf eerder al beroep heeft moeten doen. Tegenstanders voerden echter aan dat de Europese Unie nooit zou durven overgaan tot een uitsluiting.

Ook in Bulgarije mag voortaan niet meer worden gerookt in openbare ruimtes. De maatregel geld onder meer voor cafés, restaurants en sportstadions. Overtreders kunnen een boete van maximaal 255 euro oplopen. Er heerst in Bulgarije echter een grote weerstand tegen het rookverbod. Ongeveer 44 procent van de Bulgaarse bevolking is roken. De Bulgaren zijn samen met de Grieken de zwaarste rokers in de Europese Unie. Veel Bulgaarse horeca-uitbaters vrezen dat door het rookverbod de klanten wegblijven en de sector geruïneerd zal worden. De belangenorganisatie van de horeca-uitbaters waarschuwt dat er duizenden banen zullen verdwijnen.

Duitsland gelooft niet in het scenario van een bankenunie om de problemen in de eurozone een halt toe te roepen, zoals de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank de voorbije dagen bepleitten. Dat heeft een woordvoerder van het Duitse ministerie van financiën gezegd. Hij voerde aan niet in te zien in hoeverre een bankenunie een onmiddellijke bijdrage zou kunnen leveren aan het oplossen van de eurocrisis. Op lange termijn kan het bankentoezicht volgens de woordvoerder misschien wel hervormd worden, maar dat zal volgens hem de nodige tijd vergen. De voorzitters van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank hadden de voorbije dagen gepleit voor een Europees bankentoezicht en een Europees depositogarantiestelsel.

Handelaren die gebruikmaken van de diensten van het financieel persbureau Bloomberg, hebben kortstondig kunnen rekenen met een nieuwe Griekse munt. De plotselinge verschijning van de nieuwe drachme leidde tot een stroom geruchten over de voorbereidingen van Bloomberg op een vertrek van Griekenland uit de eurozone. Het bedrijf probeerde die berichten echter de kop in te drukken door te spreken van een test die past in de normale bedrijfsvoering. Het persbureau merkte op met verschillende scenario's te werken, waaronder wanbetalingen en de wisseling van munteenheden door landen. Als onderdeel van dat proces was een testcode volgens Bloomberg kort zichtbaar voor enkele klanten.

Meer Nieuws

Thursday, March 08, 2012

Britse verkoop gedrukte boeken met 13 procent gedaald

De verkoop van gedrukte boeken is in Groot-Brittannië vorig jaar met 13 procent teruggevallen. De sector realiseert nu nog een omzet van 15 miljoen pond. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Nielsen. Opgemerkt wordt dat de sector van de fictie voor volwassenen met een achteruitgang met 24 procent het zwaarst werd getroffen. Ook bij de non-fictie werd een daling met 14 procent geregistreerd. Oorzaken van de terugval zijn volgens Nielsen de recessie, de opkomst van de e-reader en het verdwijnen van de boekenwinkel uit het straatbeeld.

Uit het rapport blijkt dat boeken voor kinderen en jonge volwassenen met een achteruitgang van 9 procent nog het meest werden gespaard, dankzij het succes van boeken zoals War Horse van auteur Michael Morpurgo. "Het is duidelijk dat fictie voor volwassenen sneller aan populariteit inboet dan andere sectoren," merkt David Walter, analist bij Nielsen, op tegenover BBC News. "Dat kon vorig jaar worden opgemerkt en deze trend zet zich ook tijdens het nieuwe jaar door. Dat heeft te maken met de overstap van de sector naar het digitale formaat."

Het meest populaire boek van het voorbije jaar op de Britse markt was 'One Day' van David Nicholls. De aangepaste film-versie van het boek eindigde op de zevende plaats. De twee versies verkochten samen 976.000 exemplaren, wat een omzet van meer dan 5,3 miljoen pond vertegenwoordigde. Dankzij de kerstverkoop kon televisiekok Jamie Oliver de sectie van de non-fictie domineren. Oliver heeft twee boeken in de Britse top tien. Bij de kinderboeken stonden vijf titels van de serie Wimpy Kid van Jeff Kinney in de top twintig.

Labels: ,

Indiase telefoon-populatie stilaan naar 1 miljard eenheden

De mobiele telefonie in India komt bijna aan 1 miljard gebruikers. Dat blijkt uit cijfers van de Telecom Regularity Authority of India (TRAI). In totaal werden eind januari van dit jaar 903,73 miljoen mobiele gebruikers opgetekend. Dat betekende een stijging met 1,11 procent tegenover de maand december van vorig jaar. De totale Indiase telefoonmarkt kende een groei met 1,04 procent tot 926,53 miljoen gebruikers. Bij de vaste lijnen werd daarbij een daling van 32,69 miljoen gebruikers naar 32,39 miljoen eenheden geregistreerd.

De telefoondekking in India steeg van 76,86 procent naar 77,57 procent. Er wordt aan toegevoegd dat penetratie in de stedelijke gebieden van 167,85 procent naar 168,84 procent is gestegen. In de landelijke gebieden is er sprake van een groei van 37,48 procent tot 38,04 procent. De steden vertegenwoordigen 65,41 procent van alle mobiele gebruikers en 76,32 procent van alle vaste lijnen. Daarmee hebben de steden een aandeel van 65,79 procent in de totale Indiase telefoonmarkt.

Uit het rapport blijkt dat private operatoren op dit ogenblik 88,56 procent van de mobiele Indiase markt in handen hebben. Bij de vaste lijnen hebben de staatsbedrijven daarentegen een marktaandeel van 80,91 procent. Uit het rapport blijkt verder dat in India tijdens de maand januari 13,42 miljoen gebruikers over een breedband-verbinding beschikten. Dat betekende een stijging met 0,9 procent tegenover de maand december.

Labels: ,

Vraagtekens over toekomst Glasgow Rangers blijven

Het verkoopproces van de noodlijdende Schotse voetbalclub Glasgow Rangers zal worden versneld. Dat hebben de curatoren van de Schotse club gezegd, nadat ze er niet in geslaagd waren om met de spelers kostenbesparende maatregelen af te spreken. Curator David Whitehouse wees erop dat de club zich in een bijzonder precaire financiële situatie bevindt. De volgende dagen zullen volgens de curator gesprekken worden gehouden met partijen in interesse in een overname hebben getoond.

David Whitehouse waarschuwde dat de club door een gebrek aan ingrijpende besparingsplannen en onvoorziene inkomsten wellicht niet in staat zal zijn om zijn verplichtingen voor de rest van het seizoen na te komen. "De curatoren kunnen begrip opbrengen voor het standpunt van de spelers, aangezien er zware tegemoetkomingen op de loonmassa werden gevraagd om de kostenbesparing zonder ontslagen te realiseren," merkte Whitehouse op over het mislukken van de onderhandelingen.

"Omdat er geen kostenbesparingen konden worden afgesproken, dreigt de club echter tot onslagen over te moeten gaan die de sportieve waarde van het team zouden ondermijnen," benadrukte Whitehouse nog. "Er moet daarom worden gestreefd naar een evenwicht waarbij kostenbesparingen kunnen worden doorgevoerd, zonder aan de sportieve structuur van de club te raken, wat de mogelijkheden op een verkoop in het gedrang zou kunnen brengen. Indien het verkoopproces niet kan versneld worden, zal er echter tot zware saneringen moeten worden overgegaan."

Labels: ,

AppStore telt 200.000 specifieke applicaties voor iPad

Nagenoeg één derde van de applicaties die in de AppStore van Apple worden aangeboden, is specifiek ontworpen voor de iPad. Dat heeft Tim Cook, chief executive van Apple, gezegd ter gelegenheid van de lancering van de nieuwe iPad. Op dit ogenblik omvat de AppStore volgens Cook 585.000 applicaties. Meer dan 200.000 applicaties zijn inmiddels specifiek ontworpen voor de tablet van het bedrijf. De meeste applicaties voor de smartphone uit de AppStore kunnen ook gebruikt worden voor tablets, maar meestal wordt daarmee geen optimaal resultaat bereikt.

"Het applicatie-ecoysysteem zorgt met boeiende applicaties voor een toenemend aantal downloads, wat op zijn beurt een stimulans betekent voor de ontwikkeling van nieuwe applicaties die op zoek zijn naar een groot publiek," benadrukt Tim Cook. Dat exponentieel succesmodel heeft ervoor gezorgd dat de AppStore in minder dan vier jaar meer dan 500.000 applicaties kan aanbieden, wat inmiddels geleid heeft tot meer dan 25 miljard downloads.

Tim Cook benadrukte verder dat Apple op dit ogenblik wereldwijd 362 winkels telt. Die trokken tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar samen 110 miljoen bezoekers aan. Daarnaast geeft Apple aan tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar 15,4 miljoen iPads verkocht te hebben. In totaal verkocht Apple tijdens de laatste drie maanden van het voorbije jaar 62 miljoen apparaten. In vergelijking met Android, Blackberry en andere concurrenten heeft de AppStore een groter aantal applicaties die door buitenstaanders werden ontwikkeld.

Labels: , ,

Europol zet strijd tegen voedsel-criminaliteit verder

De Europese politiedienst Europol gaat de strijd tegen de toenemende aanwezigheid van de georganiseerde misdaad in de voedingssector verder zetten. Dat heeft Chris Vansteenkiste, project-manager van Europol, gezegd. In november vorig jaar had Europol met Operation Opson, in samenwerking met de voedselautoriteiten en de privésector al in tien verschillende landen in luchthavens, havens, shops en markten in tien Europese landen al honderden tonnen namaak en minderwaardige producten in beslag genomen. Die acties zullen volgens Vansteenkiste worden verder gezet.

"Criminaliteit in de voedingssector wordt in Europa weliswaar een toenemend probleem, maar zal wellicht nooit zo erg worden als in China," aldus Chris Vansteenkiste tegenover het webmagazine FoodQualityNews.com. "Toch moeten we alert blijven. Criminele groepen proberen op alle manier winst te maken. De illegale handel bestaat en moet worden bestreden. De criminaliteit heeft ondekt dat er in voeding meer geld kan worden verdiend dan in vele andere sectoren, maar daarbij wordt het welzijn van de consument bedreigd."

Daarom zal volgens Vansteenkiste in samenwerking met onder meer Interpol de strijd tegen voedsel-criminaliteit worden verder gezet. Volgens Europol heeft de eerste fase van Operation Opson een belangrijke slag toegebracht aan de voedsel-criminaliteit. "In totaal werden onder meer 12.000 flessen minderwaardige wijn, 13.000 flessen minderwaardige olijfolie, 30 ton namaak-tomatensaus en ongeveer 77.000 kilogram namaak-kaas in beslag genomen," merkt Vansteenkiste op. "De grootste slachtoffers zijn de eigenaars van belangrijke intellectuele eigendomsrechten."

Vooral kazen en alcohol zijn volgens Vansteenkiste het mikpunt van criminele groepen. "De straffen voor deze misdrijven blijven bijzonder beperkt," voert Vansteenkiste nog aan. "Criminele bendes weten heel goed dat hier grote winsten kunnen worden gemaakt met een relatief klein risico."

Labels: , ,

Combinatie moord-zelfdoding heeft meestal mannelijke dader

Het merendeel van de moorden en zelfdodingen gebeurt in de thuisomgeving en dader en slachtoffer zijn meestal in een intieme relatie betrokken. Dat is de conclusie van een analyse door wetenschappers van de Ball State University over de verslaggeving van meer dan honderdvijftig moorden en zelfdodingen gedurende bijna anderhalve eeuw in de Amerikaanse krant The New York Times. In de meeste gevallen is de dader een man, die van een vuurwapen gebruik maakt om een moord te plegen en daarna zichzelf van het leven te benemen.

"Moord, gevolgd door een zelfdoding is relatief zeldzaam, maar krijgt in de media meestal bijzonder veel aandacht," stipt Kiesha Warren-Gordon, professor criminologie aan de Ball State University, aan. "Het is ook niet verbazend dat mannen een vuurwapen gebruiken om te doden. Vuurwapens zijn immers gemakkelijk te verkrijgen, kunnen op korte afstand worden gebruikt en zijn meestal bijzonder dodelijk. Bovendien gaat het meestal om mensen die elkaar bijzonder goed kennen. Meestal gaat het om een man die zijn echtgenote of vriendin vermoordt en vervolgens zichzelf van het leven beneemt."

"In de meeste gevallen situeren de feiten zich bij de dader of slachtoffer thuis," voert Warren-Gordon nog aan. "De daders blijken meestal een voorkeur te hebben voor een relatief private omgeving om de feiten te plegen." Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen 77 procent van de slachtoffers vertegenwoordigen. Indien er sprake is van meerdere doden, gaat het meestal om kinderen. In 78 procent van de moorden worden vuurwapens gebruikt, tegenover slechts 9 procent mensen en 3 procent vergiftiging." De woning is in 80 procent het toneel van de wanhoopsdaad, gevolgd door een bedrijf (9 procent), een openbare ruimte (7 procent) en bossen (3 procent).

Labels: ,

Britse stad Reading volledig gedekt door QR-codes

De Britse stad Reading wordt over het hele grondgebied gedekt met buitenreclame die gebruik maakt van QR-codes en near-field communication. Het experiment is een initiatief van de reclame-bedrijven Kinetic en JCDecaux en hun technologie-partner Zappit. Bij het experiment zijn dertien topmerken - waaronder EA Games, Hennes & Mauritz en Mercedes - betrokken. Met de proef willen de initiatiefnemers niet enkel de mobiele technologieën testen, maar ook onderzoeken in de interactie van de consument met reclame in verschillende stedelijke omstandigheden.

Reading is volgens de initiatiefnemers één van de technologisch meest geavanceerde steden en dus de ideale locatie om de mogelijkheden van nieuwe reclame-toepassingen uit te testen. De betrokken merken hebben allemaal creatieve projecten waarin QR-codes en NFC-technologie werden geïntegreerd. Elk merk biedt met de toepassingen exclusieve content en promoties - zoals coupons, aanbiedingen, muziek en games - aan.

"Het intiatief vertegenwoordigt de eerste grootschalige lancering van NFC-technologie in het dagelijkse straatbeeld en moet een beeld creëren van de buitenreclame van de toekomst," merkt Nick Mawditt, directeur marketing bij Kinetic, op. "Algemeen wordt aangenomen dat NFC-technologie in staat is om een revolutie tot stand te brengen in de manier waarop de consumenten hun mobiele telefoon gebruiken om in interactie te treden met hun omgeving."

Labels: , ,

Nieuwsoverzicht

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft het voorbije jaar een nettoverlies geleden van 13 miljoen euro, tegenover een winst van 1,1 miljard euro het jaar voordien. Het resultaat is het gevolg van de verliezen bij de dochtermaatschappij British Midland en de minwaarden die op de verkoop van de divisie worden geboekt. Lufhansa verkocht British Midland in december vorig jaar aan de International Air Group (IAG), de koepel boven British Airways en Iberia voor een bedrag van 207 miljoen euro, maar die overeenkomst moet nog door de autoriteiten worden goedgekeurd. Lufthansa verwierf British Midland drie jaar geleden. De omzet van Lufthansa steeg met 8,3 procent tot 28,7 miljard euro. Het operationele resultaat daalde van 1 miljard euro tot 820 miljoen euro.

De Britse Advertising Standards Authority heeft uiteindelijk aan het lingeriemerk Agent Provocateur toestemming gegeven om de reclameclip 'Fleurs du Mal' te gebruiken. De reclameclip, met een combinatie van erotiek en horror als leidraad, was in november vorig jaar verboden. De Britse reclame-autoriteiten hadden één klacht ontvangen van een consument, die de clip vrouwonvriendelijk en storend vond. De reclamewaakhond merkt nu op dat het onwaarschijnlijk is dat de clip het publiek zal shockeren. De clip, die de Soirée-collectie van het lingeriemerk moet promoten, is geïnspireerd op horrorfilms uit de jaren vijftig en zestig en softerotische producties uit de jaren zeventig.

De mondiale automobielproductie zal dit jaar 3 procent stijgen. Daarmee wordt het groeitempo van vorig jaar ongeveer gehandhaafd, onder meer dankzij nieuwe fabrieken in Rusland, Marokko en Brazilië. Dat heeft de International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) bekend gemaakt. Het voorbije jaar werd een recordniveau van 80,1 miljoen wagens geproduceerd. Daarmee herstelde de sector zich van de financiële crisis, waardoor de verkoop drie jaar geleden tot 61,8 miljoen exemplaren was teruggevallen. In Europa werden vorig jaar 17,7 miljoen exemplaren verkocht, maar daar blijft men nog altijd onder het niveau van vier jaar geleden. In China werd een lichte groeivertraging tot 18,4 miljoen exemplaren opgetekend.

De lidstaten van de Europese Unie hebben twee jaar geleden voor ruim 1 miljard euro wapens geleverd aan Griekenland, op een ogenblik dat het land belangrijke besparingen opgelegd kreeg als voorwaarde voor noodhulp. Dat heeft de website EU Observer gemeld op basis het jaarlijks rapport van de Europese Raad over wapenexport. Het leeuwendeel van de leveringen komt uit Frankrijk, dat voor 876 miljoen euro wapens aan Griekenland had verkocht, onder meer met een vliegtuig-contract van 794 miljoen euro. Italië en Nederland volgen met elk ongeveer 53 miljoen euro aan wapenleveringen. De Duitse export naar Griekenland vertegenwoordigde een bedrag van 36 miljoen euro.

Adidas, de tweede grootste producent van sportartikelen ter wereld, heeft het voorbije jaar een omzet van 13,34 miljard gerealiseerd. Dat betekent een stijging met 11,3 procent tegenover het jaar voordien. De winst steeg met 18 procent naar 671 miljoen euro. In beide gevallen werd een nieuw record gerealiseerd. Het Duitse concern, eigenaar van de merken Adidad, Reebok en Taylormade, dankt de groeicijfers vooral aan de resultaten in Noord-Amerika, China en Rusland. In China werd een groei met 23 procent opgetekend, maar ook in Oost-Europa nam de verkoop met 22 procent toe. Door het Europees kampioenschap en de Olympische Spelen verwacht Adidas dit jaar een verdere omzetgroei tussen 5 procent en 10 procent.

Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft tijdens de maand februari 5,34 miljoen passagiers vervoer. Dat betekent een stijging met 5 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar, maar toen diende Air France door een staking in Frankrijk veel vluchten te schrappen. In Zuid-Amerika was sprake van een passagiersgroei van 10 procent, terwijl Afrika en het Midden-Oosten een stijging met 6,2 procent lieten optekenen. In Azië was er een lichte stijging. De bezettingsgraad van de vliegtuigen steeg met 2,8 procentpunt tot 80,5 procent. Bij de vrachtdivisie daalde het vervoer met 5,1 procent. De beladingsgraad in de vrachttoestellen viel met 4 procentpunt terug tot 63,7 procent.

Het bankconcern HSBC Holdings heeft ingestemd met de verkoop van zijn algemene verzekeringsactiviteiten in Hong Kong, Singapore, Argentinie en Mexico aan AXA Group en het Australische QBE Insurance Group. De transacties hebben een gezamenlijke waarde van ongeveer 914 miljoen dollar. De verkoop maakt onderdeel uit van de besparingsinspanningen die HSBC Holdings onder leiding van zijn nieuwe topman Stuart Gulliver aankondigde. Daarbij besliste het concern zich terug te trekken uit sectoren die niet tot de kernactiviteiten behoren. Sindsdien werden al 11.000 banen geschrapt en werden negentien divisies verkocht. HSBC Holdings wil in totaal 3,5 miljoen dollar kostenbesparingen doorvoeren.

De modellenbureaus MTA Models en Elite moeten het Nederlandse topmodel Ananda Marchildon een schadevergoeding van bijna 65.000 euro betalen. Dat heeft een rechtbank in Amsterdam beslist. De rechter was van mening dat Elite het Nederlandse model, winnares van het televisie-programma Holland's Next Top Model, niet had mogen dwingen ervoor te zorgen dat ze een heupmaat van 90 centimeter had. Marchildon slaagde er niet in om aan die vereisten te voldoen, waarop ze door Elite, die het contract met de Nederlandse van MTA Models had overgenomen, aan de kant werd geschoven. Marchildon stapte daarop naar de rechtbank, die er nu op wees dat bij het afsluiten van het contract duidelijk was dat het model een heupmaat van 92 centimter had.

De Italiaanse rederij Costa Crociere, die op korte tijd met twee ongevallen geconfronteerd, gaat de veiligheidsvoorschriften aan boord van de schepen controleren en het vertrouwen van de klanten proberen terugwinnen. Dat heeft Pier Luigi Foschi, chief executive van de rederij, aangekondigd. Ook de procedures voor het aanwerven van kapiteins worden bekeken. Foschi stelde dat er lessen moeten worden getrokken uit de ramp met de Costa Concordia, die in januari voor de kust van het Toscaanse eiland Giglio kapseisde. Onder meer wil Foschi aan boord van de schepen een meer collectieve vorm van leiderschap. Foschi is er naar eigen zeggen van overtuigd dat hij de reputatie van het merk Costa opnieuw kan opkrikken en het vertrouwen van de klanten in de rederij kan terugwinnen.

De Mexicaanse telecom-magnaat Carlos Slim was het voorbije jaar met een vermogen van 69 miljard dollar de rijkste man van de wereld. Dat blijkt uit een ranglijst van het magazine Forbes. Op de tweede plaats staat Bill Gates, oprichter van het software-bedrijf Microsoft, met een bedrag van 61 miljard dollar. Daarna volgt belegger Warren Buffett met een bedrag van 44 miljard dollar. De top drie bleef daarmee ongewijzigd tegenover het jaar voordien. Carlos Slim voert al drie jaar op rij de lijst van Forbes aan. Het magazine telde vorig jaar een recordaantal van 1.226 miljardairs. Het gemiddeld vermogen van de betrokkenen bedroeg 3,7 miljard dollar. De Verenigde Staten leverend het grootst aantal miljardairs (425), gevolgd door Rusland (96) en China (95).

Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung heeft bij een rechtbank in Seoul een nieuwe aanklacht ingediend tegen concurrent Apple. Dat heeft het Zuid-Koreaanse concern bekend gemaakt. Apple zou met zijn iPhone en iPad drie patenten van Samsung hebben geschonden. De twee bedrijven vechten inmiddels dertig patentzaken uit in rechtbanken in tien landen. In de jongste zaak is Samsung van mening dat Apple inbreuk heeft gemaakt op zijn technologie voor het weergeven van data, de zogeheten user-interface en korte tekstberichten. Apple is ook in patentgeschillen verwikkeld met andere fabrikanten van smartphones. Volgens een aantal bronnen zou Apple bereid zijn om een schikking te treffen met Samsung en Motorola.

Het luchtvaartconcern Air France-KLM wil de Italiaanse branchegenoot Alitalia volgend jaar overnemen. Dat zouden een aantal bronnen tegen de Franse krant La Tribune hebben gezegd. De overname is volgens de krant één van de prioriteiten van Jean-Cyril Spinetta, topman van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie, die al een kwart van de aandelen Alitalia in bezit heeft. De rest van de aandelen is in handen van diverse Italiaanse bedrijven. Zij kunnen dat belang pas volgend jaar verkopen. Air France-KLM zou de aankoop niet in contanten willen financieren, maar in de vorm van een aandelenruil. Volgens de krant twijfelen analisten vanwege de lage beurskoers van Air France-KLM echter aan de haalbaarheid van dat plan.

De Spaanse regering heeft aan de regio's strikte begrotingsregels opgelegd. De zeventien regionale besturen krijgen de taak hun tekort op de begroting tegen eind dit jaar terug te dringen tot 1,5 procent van het bruto binnenlands product. Om dat doel te bereiken moeten alle regio's samen de volgende maanden voor 15,6 miljard euro extra besparen. De regio's die bestuurd worden door de conservatieve partij van Spaans premier Mariano Rajoy stemden zonder tegenstand in met de nieuwe regels. Het socialistische bestuur in Andalusië weigerde de doelstelling te onderschrijven. Catalonië bestempelde de besparingsinspanning als buiten proportie, maar beloofde uiteindelijk toch de nieuwe regels na te leven.

Het Duitse mediaconcern Axel Springer, uitgever van kranten als Bild en Die Welt, heeft het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 289,4 miljoen euro. Dat betekent een stijging met bijna 6 procent tegenover het jaar voordien. De omzet van Axel Springer, de grootste krantenuitgever van Europa, steeg met 10 procent tot 3,2 miljard euro. De lichte omzetdaling bij de binnenlandse printactiviteiten werd gecompenseerd door sterke groei bij digitale media (35 procent) en de buitenlandse activiteiten (18 procent). Axel Springer heeft de jongste jaren veel overnames gedaan om zijn digitale strategie uit te bouwen. Ook internationaal heeft het bedrijf zijn activiteiten uitgebouwd. Vooral Oost-Europa is een belangrijke groeimarkt voor het concern.

Japanse aanklagers hebben het door schandalen getroffen Olympus en zes kopstukken rond de onderneming beschuldigd van het verdoezelen van verliezen op beleggingen en het voeren van een dubbele boekhouding. Het gaat onder meer om de voormalig topman Tsuyoshi Kikukawa, vicepresident Hisashi Mori en bedrijfsaccountant Hideo Yamada. Het trio werd vorige maand al gearresteerd. De bestuurders kunnen gevangenisstraffen tot tien jaar oplopen en riskeren boetes tot 10 miljoen yen, wat overeen komt met een bedrag van 96.000 euro. Olympus staat onder zware druk door het fraudeschandaal dat vorig jaar aan het licht kwam. Met de fraudezaak is een bedrag van omgerekend 1,3 miljard euro gemoeid.

Meer Nieuws

Wednesday, March 07, 2012

Krant meest betrouwbare online bron politiek nieuws

De websites van kranten worden door het publiek bestempeld als de meest betrouwbare bron van informatie over politiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Newspaper Association of America (NAA) naar de houding van de Amerikaanse kiezer tegenover de rol van media in lokale politieke of maatschappelijke onderwerpen. De websites van de kranten wordt door 51 procent van de ondervraagden als betrouwbaar bestempeld, gevolgd door websites van televisie (50 procent), radio (36 procent) en andere online initiatieven (23 procent).

De websites van politieke kandidaten wordt slechts door 22 procent van de ondervraagden betrouwbaar genoemd. Sociale media volgen helemaal onderaan met een score van amper 14 procent. De onderzoekers stelden wel vast dat zowel kranten, televisie als radio betrouwbaarder worden genoemd dan hun onderscheiden websites. Uit het onderzoek bleek verder dat één op vier kiezers van plan is om een smartphone of tablet te gebruiken om nieuws te raadplegen over campagnes en verkiezingen.

Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar kranten en nationale televisie (58 procent). Er wordt echter aan toegevoegd dat sociale media met een score van 41 procent op dat vlak beter scoren dan lokale televisie (33 procent) en radio (20 procent). De onderzoekers merken wel op dat deze resultaten mogelijk verband houden met de demografie van het publiek dat geïnteresseerd is in mobiel nieuws. Het kanaal is immers het meest populair in de leeftijdsgroep van achttien tot vierendertig jaar (48 procent), die ook het meest geïnteresseerd is in sociale media.

Labels: ,

Bijna één op vijf consumenten scant QR-code

De voorbije negentig dagen heeft 18 procent van de mobiele consumenten een QR-code gescand. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau JiWire. Daarmee is het scannen bij de shopping-activiteiten even populair als het verwerven van mobiele coupons. Het verwerven van een online of gedrukte coupon blijft met scores van respectievelijk 34 procent en 22 procent nog wel populairder. De onderzoekers merken echter op dat veel consumenten niet beseffen dat hun toestel een QR-scanner heeft.

JiWire stelde vast dat 33 procent van de consumenten toegeeft niet te weten of hun mobiele apparaat over een QR-scanner beschikt. "Bij de consumenten die zich wel bewust zijn van die capaciteit, loopt het scannen van QR-codes op tot 53 procent," voeren de onderzoekers aan. Verder wordt opgemerkt dat 11 procent van de mobiele consumenten gebruik maakt van een mobiel betaalsysteem zoals Google Wallet. Ook blijkt dat 34 procent van de ondervraagden op de winkelvloer aan vergelijking-shoppen doet.

De onderzoekers stelden ook vast dat 27 procent van de mobiele consumenten naar besprekingen zoekt, terwijl 21 procent naar coupons zoekt en 12 procent daadwerkelijk met het mobiele apparaat een aankoop doet in plaats van in de winkel. Er wordt aan toegevoegd dat de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar het meest geneigd is om op de winkelvloer aan vergelijking-shoppen te doen (39 procent). De leeftijdsgroep onder vierentwintig jaar is echter het meest geneigd om daadwerkelijk aankopen te doen met de mobiele telefoon (15 procent).

Labels: ,

Krant minst storend platform voor politieke reclame

Advertenties van politieke kandidaten in lokale kranten blijken het minst storend te werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Newspaper Association of America (NAA). De onderzoekers merkten op dat slechts 18 procent van de Amerikaanse kiezers politieke reclame in lokale kranten storend vinden. Bij lokale televisie loopt dat echter op tot 54 procent en ook bij de nationale televisie vindt 50 procent van de kiezers politieke advertenties storend. Radio haalt een score van 39 procent, terwijl politieke reclame op het internet door 27 procent storend wordt gevonden.

De onderzoekers merken op dat jongere kiezers zich minder aan politieke advertenties lijken te storen. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar noemt 49 procent politieke reclames op lokale televisie storend, tegenover 58 procent voor de kiezers tussen vijfendertig en vierenveertig jaar en 56 procent bij vijfenzestigplussers. In deze laatste groep vindt ook 57 procent politieke reclame op nationale televisie vervelend, wat voor 30 procent ook geldt bij het internet en voor 22 procent bij lokale kranten.

In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar gaat het respectievelijk om 44 procent, 25 procent en 15 procent. Opmerkelijk genoeg zegt in deze categorie 44 procent zich te storen aan politieke reclame op de radio, terwijl bij vijfenzestigplussers slechts een score van 32 procent wordt opgetekend. De onderzoekers merken op dat politieke geïnteresseerden een sterke band lijken te hebben met de krant. Meer dan 80 procent van die groep leest minstens één keer per week de gedrukte of online versie van een krant.

Labels: , ,

Kwart consumenten is constant bezorgd over online veiligheid

De bezorgdheid van consumenten over online privacy blijft op een bijzonder hoog niveau. Dat is de conclusie van een onderzoek van de groep Truste Privacy, waarbij aangegeven wordt dat 90 procent van de Amerikaanse consumenten zich over zijn online privacy bezorgd maakt. Een groep van 46 procent geeft weliswaar zich slechts occasioneel bezorgd te maken over mogelijke problemen met online privacy, maar anderzijds zegt 23 procent zich constant zorgen te maken. Een resterende groep van 21 procent zegt zich geregeld zorgen te maken.

De onderzoekers voegen er aan toe dat de leeftijdsgroep van vijfenveertig tot vierenvijftig jaar zich het meest zorgen maakt. Opvallend is ook dat gescheiden respondenten eveneens van een grotere bezorgdheid getuigen. Verder blijkt dat 41 procent geen vertrouwen heeft in de manier waarop bedrijven hun persoonlijke informatie zouden behandelen. Ongeveer de helft zegt de meeste bedrijven te vertrouwen. Volgens 95 procent van de ondervraagden draagt het bedrijfsleven een verantwoordelijkheid om de online privacy van de consument te beschermen.

Truste Privacy voert aan dat de bezorgdheid van de consument over de online privacy belangrijke gevolgen kan hebben voor de industrie. Daarbij wordt opgemerkt dat 53 procent van de consumenten zegt absoluut te willen vermijden om zaken te doen met bedrijven die volgens hen hun online privacy onvoldoende beschermen. Een groep van 35 procent zegt enigszins te vermijden om met die bedrijven zaken te doen. De leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar stelt zich daarbij relatief het meest tolerant op.

Labels: ,

Gamesector haalde vorig jaar in totaal 3,75 miljard dollar op

Het voorbije jaar hebben 145 gamebedrijven bij investeerders een bedrag van 1,54 miljard dollar opgehaald, zonder rekening te houding met beursintroducties. Dat blijkt uit cijfers van het webmagazine VentureBeat. Er wordt aan toegevoegd dat het game-landschap het voorbije jaar fundamenteel is veranderd, waarbij investeerders zich vooral interesseerden in sociale, mobiele en online games, die ook steeds meer aantrekkingskracht uitoefenen op het publiek.

Het jaar voordien hadden 91 gamebedrijven in totaal een bedrag van 1,05 miljard dollar opgehaald. Vier jaar geleden werd 936,8 miljoen dollar opgehaald, verdeeld over 112 bedrijven. Het jaar daarop ging het over een totaalbedrag van 663,1 miljoen dollar, verzameld door 115 bedrijven. Beursintroducties van Nexon en Zynga leverden het voorbije jaar respectievelijk 1,2 miljard dollar en 1 miljard dollar op, waardoor de totale kapitaalronde van de gamesector op een bedrag van 3,75 miljard dollar komt.

"Het voorbije jaar betekende de grootste goldrush uit de geschiedenis van de gamesector," merkt VentureBeat op. "Enkele jaren geleden waren investeerders nog bevreesd voor game-projecten, die teveel op Hollywood-films, waar het moeilijk is om de winnaars uit te pikken, leken. Het samenkomen van het internet, sociale en mobiele games hebben echter voor een volledige ommekeer gezorgd in de sector, die veel mogelijkheden biedt voor startups. Bekende investeerders zoals Accel Partners, Sequoia Capital, Kleiner Perkins Caufield & Byers en Andreessen Horowitz hebben zich in de sector geïnteresseerd."

Labels:

Volkswagen wil beter doen dan Europese emissiedoelstellingen

De Duitse autobouwer Volkswagen heeft zijn sterke oppositie tegen de emissiedoelstellingen van de Europese Unie opgegeven en heeft beloofd om zijn uitstoot tegen het midden van het decennium terug te dringen tot 120 gram koolstofdioxide per kilometer. Daarmee gaat Volkswagen zelfs 10 gram onder de Europese doelstellingen. De ambities van de Duitse autobouwer kaderen naar eigen zeggen in een fundamentele ecologische herstructurering, waarbij de emissies koolstofdioxide met 30 procent worden teruggedrongen tegenover het midden van het voorbije decennium.

"Volkswagen heeft beloofd dat elke nieuwe generatie van een model gemiddeld 10 procent tot 15 procent efficiënter zal zijn dan zijn voorganger," voert het webmagazine Euractiv.com aan. "Er wordt aan toegevoegd dat meer dan twee derde van de 62,4 miljard euro investeringen voor de volgende vier jaar zullen worden toegespitst op een grotere efficiëntie van de voertuigen." Eerder werd Volkswagen door de milieuvereniging Greenpeace nog gehekeld als de meest vervuilende autobouwer van Europa.

"Het is verheugend dat steeds meer autobouwers aankondigen beter te zullen presteren dan de doelstellingen die tegen het midden het decennium naar voor worden geschoven," merkt een woordvoerder van de European Union Climate Action op tegenover Euractiv. Tegen het einde van het decennium heeft de Europese Unie een streefdoel van 95 gram per kilometer gesteld. Die doelstelling was door Volkswagen als onrealistisch bestempeld. Greenpeace merkt op dat het nieuwe standpunt aantoont dat de autolobby de Europese Unie heeft proberen te misleiden over de technische mogelijkheden om de emissies gevoelig terug te schroeven.

Labels: , ,

Deutsche Telekom boekt nieuw digitaal snelheidsrecord

Het Duitse bedrijf Deutsche Telekom heeft naar eigen zeggen een nieuw snelheidsrecord gerealiseerd op het gebied van data-transfers. Het Duitse bedrijf zegt een bruikbare datatransfer - over lange afstand en buiten een laboratorium - van 400 gigabits per seconde gerealiseerd te hebben. Dat is meer dan het dubbele van het oude record van 186 gigabits per seconde dat vorig jaar door Amerikaanse en Canadese onderzoekers werd opgetekend.

Het record werd gerealiseerd op een glasvezel-netwerk van Deutsche Telekom tussen Berlijn en Hannover, heen en weer over een totale lengte van 734 kilometer. Het experiment bereikte een maximum van 512 gigabits per seconde in elk kanaal, waarvan 400 gigabits als bruikbare data kon worden gerekend. "De resterende capaciteit diende om afwijkingen te corrigeren," aldus BBC News. "Daarmee transfereerde Deutsche Telekom een equivalent van zevenenzeventig cd-roms met muziek per seconde."

"Er wordt aan toegevoegd dat een optische kabel dunner is dan een menselijk haar, maar in totaal achtenveertig kanalen kan dragen," merkt BBC News op. "Daardoor wordt de totale potentiële capaciteit opgetrokken tot 24,6 terabits per seconde. Dat komt overeen met 3.696 cd-roms muziek per seconde." Deutsche Telekom heeft aangekondigd de technologie zo snel mogelijk op de markt te zullen brengen. Daarbij wordt opgemerkt dat de gebruiker niet zozeer een grotere snelheid zal ervaren, maar wel een grotere efficiëntie.

Labels:

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers heeft bekendgemaakt niet langer in de faillissementsprocedure te zitten. De bank kan, drie jaar na haar neergang, haar schuldeisers beginnen terugbetalen. De bank, waarvan de belangrijkste activa al zijn overgenomen door concurrenten zoals Barclays, start de activiteiten niet opnieuw op. Het gaat om een nieuwe stap in de ontmanteling, die de weg opent naar de herverdeling van ongeveer 65 miljard dollar gerecupereerde activa. In totaal heeft Lehman Brothers voor ongeveer 450 miljard euro aan claims ontvangen. Curatoren noemden Lehman één van de grootste en meest complexe faillissementsprocedure uit de geschiedenis. Het faillissement veroorzaakte vier jaar geleden de crisis binnen het mondiale financiële systeem.

Het Duitse energiebedrijf RWE heeft tijdens het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 2,48 miljard euro. Dat betekent een daling met 34 procent tegenover het jaar voordien. De omzet daalde met 3,1 procent tot 51,7 miljard euro. De groep werd onder meer geconfronteerd door de beslissing van de Duitse regering om uit de kernenergie te stappen. Hierdoor wordt het bedrijf gedwongen om onderdelen ter waarde van 7 miljard euro te verkopen en om nieuwe groeimarkten aan te boren. Het bedrijf kondigde aan te verwachten dat de winst dit en volgend jaar stabiel zal blijven. Het bedrijfsresultaat van het Belgisch-Nederlandse dochterbedrijf Essent daalde met 37 procent tot 245 miljoen euro, te wijten aan een zachte winter en boekhoudkundige procedures.

Het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft vijf topfiguren van actiegroep Anonymous en de daaraan verbonden hackersgroep LulzSec opgepakt. Dat heeft de Amerikaanse federale recherche bekend gemaakt. De actie kon worden uitgevoerd omdat één van van de hackers kon worden overtuigd om met de speurders samen te werken. LulzSec wordt verantwoordelijk gehouden voor een reeks cyberaanvallen op onder meer de Amerikaanse inlichtingendiensten, de Amerikaanse Senaat en het Japanse elektronicabedrijf Sony. Volgens de speurders heeft Hector Xavier Monsegur, de vermeende leider van LulzSec, schuld bekend over cyberaanvallen op onder meer PayPal en Mastercard. Volgens bepaalde bronnen het Monsegur maanden in het geheim met de politie samengewerkt.

De Amerikaanse investeerder Allen Stanford (61) is schuldig bevonden aan oplichting ter waarde van 7 miljard dollar. De man hanteerde bij zijn projecten de constructie van een piramidespel. Stanford, die weleens de kleine Madoff wordt genoemd, heeft ongeveer 30.000 investeerders uit meer dan honderd landen opgelicht. Rendementen op fictieve investeringsproducten werden betaald met het geld van nieuwe intekenaars. Er hangt Stanford mogelijk een gevangenisstraf van twintig jaar boven het hoofd, maar de verdediging heeft al aangekondigd in beroep te willen gaan. Stanford zit al drie jaar in de cel. Hij heeft intussen gezondheidsproblemen en tracht die aan te wenden in zijn verdediging.

Iran gaat de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties toch toegang geven tot het militair complex in Parchin. Dat heeft het Iraanse persbureau ISNA bekend gemaakt. In een rapport van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) van vorig jaar stond dat in Parchin een speciale ruimte is gebouwd waar tests zijn gedaan die mogelijk wijzen op een militaire dimensie van het nucleaire programma van Iran. Een diplomaat van het atoomagentschap stelde onlangs nog zeer bezorgd te zijn over verhalen van een grote schoonmaak op het complex in Parchin. Hij suggereerde dat de Iraanse overheid de toegang tot de site mogelijk heeft vertraagd om zo voldoende tijd te creëren om sporen van verdachte activiteiten te verwijderen.

Ongeveer vijfduizend mensen hebben in Manhattan een menselijke ketting gevormd om te protesteren tegen de werkloosheid die in de Verenigde Staten veertien miljoen mensen treft. De actie, die werd gevoerd op Broadway Avenue, werd georganiseerd ter gelegenheid van Super Tuesday, waarop in tien Amerikaanse staten de republikeinse voorverkiezingen worden gehouden. Yana Landowne, één van de organisatoren van de actie, benadrukte dat de demonstranten eisen dat de werkloosheid deel uitmaakt van de politieke debatten tot aan de presidentsverkiezingen in november. Elke deelnemer aan de actie zwaaide met een roze papier, dat in de Verenigde Staten gebruikt wordt om een ontslag te betekenen. De Amerikaanse werkloosheid daalt wel, maar bedroeg in januari nog altijd 8,3 procent.

Europese banken hebben opnieuw een recordbedrag ondergebracht op hun deposito's bij de Europese Centrale Bank. In totaal werd een bedrag van 827,5 miljard euro geplaatst. Het vorige record van 820,8 miljard euro was amper enkele dagen oud. De hoge deposito's zijn een signaal dat banken elkaar onderling nog niet vertrouwen. Banken brengen hun overtollige middelen liever onder in de veilige haven van de Europese Centrale Bank, in plaats van ze tegen een hogere rente onderling uit te lenen. De enorme toename van de deposito's hangt ook samen met met het bedrag van 530 miljard euro dat de Europese Centrale Bank recent in de vorm van goedkope langlopende leningen aan Europese banken heeft verstrekt.

Het Zwitserse bedrijf Q-PM zou interesse hebben om de Nederlandse autofabriek NedCar kopen van het Japanse concern Mitsubishi. Het Zwitserse bedrijf zou 1 euro willen betalen voor de autofabriek. Geoffrey Hunziker, topman van Q-PM, voegde er wel aan toe dat het Zwitserse bedrijf bereid zou zijn om de volgende vijf jaar een bedrag van 700 miljoen euro te investeren in NedCar. Daardoor zouden volgens Hunziker de 1.500 medewerkers van NedCar hun baan kunnen houden. Het Zwitserse bedrijf is gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling naar wankelmotoren met een beperkt brandstofverbruik. Vanaf begin volgend jaar zou Q-PM in de Nederlandse fabriek op grote schaal wankelmotoren willen produceren.

De Indiase autofabrikant Tata Motors heeft geen enkele intentie om een bod uit te brengen op zijn failliete Zweedse sectorgenoot Saab. Dat heeft Ratan Tata, topman van de Indiase groep, in een reactie op Indiase mediaberichten. Daar werd gezegd dat Tata Motors mogelijk 350 miljoen dollar wou betalen voor de overname van Saab. Er zouden daarover volgens de mediaberichten al gesprekken zijn gevoerd tussen vertegenwoordigers van Tata Motors, Saab en enkele private investeerders. Er werd aan toegevoegd dat Saab zou worden overgenomen door Jaguar-Land Rover, de Britse dochter van Tata Motors. Ratan Tata benadrukte echter de overnamegeruchten formeel te ontkennen.

Jean-Claude Mas, oprichter van het implantatenbedrijf Poly Implant Protheses (PIP), is in Marseille in de gevangenis opgesloten. De man werd opgepakt nadat was gebleken dat hij zijn borg niet had betaald. Nadat hij eind januari was opgepakt, werd Mas aangeklaagd voor onvrijwillige verwondingen. Hij werd onder voorwaarden vrijgelaten, waarbij hij een borg van 100.000 euro diende te betalen. Het bedrijf van Mas wordt ervan verdacht een minderwaardige gel te hebben gebruikt voor de borstimplantaten, waardoor lekken zouden kunnen ontstaan. Wereldwijd zouden ongeveer 500.000 vrouwen producten van het Franse bedrijf ingeplant hebben gekregen.

Drie voormalige topmannen van Porsche zijn in beschuldiging gesteld voor fraude. De zaak draait rond de mislukte poging van de sportwagenbouwer om Volkswagen over te nemen. Eén van de beschuldigden is Holger Härter, de gewezen financieel directeur van de autobouwer. Samen met de twee anderen wordt hij ervan verdacht foutieve informatie te hebben verspreid over het bedrag dat Porsche moest lenen om de overname rond te krijgen. Hörter wordt er ook van verdacht de prijs van Volkswsagen-aandelen te hebben gemanipuleerd. De beschuldigingen worden door Härter met klem tegengesproken. Porsche trachtte vier jaar geleden tevergeefs het grotere Volkswagen over te nemen. Inmiddels heeft Volkswagen de controle over de sportwagenbouwer verworven.

Het Britse hooggerechtshof heeft de Digital Economy Act, een nieuwe wetgeving met betrekking tot het auteursrecht, goedgekeurd. Die wet maakt het mogelijk om voortaan over te gaan tot de afsluiting van een internet-verbinding van gebruikers die illegaal downloaden. De Digital Economy Act dwingt internetproviders om een reeks waarschuwingen te sturen naar gebruikers die verdacht worden van het illegaal delen van muziek en films. Mensen die herhaaldelijk dergelijke waarschuwingen negeren, moeten afgesloten worden van het internet. In Frankrijk en Ierland is al een vergelijkbare wet van kracht. De Britse provider BT Group en TalkTalk Telecom Group vochten de wet aan. Ze vinden dat die onnodig duur is en geen rekening houdt met de privacy van de internetgebruikers.

Een ongecontroleerd faillissement van Griekenland zal voor meer dan 1.000 miljard euro schade veroorzaken aan de eurozone. Dat heeft het Institute of International Finance (IIF) in een document naar voor geschoven. Er zijn volgens de bankenorganisatie enkele zeer belangrijke en schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit een ongeordend faillissement van de Griekse overheidsschuld. Het is volgens de organisatie lastig om al deze verplichtingen met enige mate van precisie te berekenen, maar er zou niet mogen aan worden getwijfeld dat daarbij een bedrag van 1.000 miljard euro zou worden overschreden. De organisatie heeft met Griekenland een akkoord gesloten over een schuldsanering, maar ook de individuele banken moeten zich daarmee akkoord verklaren.

Frankrijk telt teveel buitenlanders op zijn grondgebied. Dat heeft de Franse president Nicolas Sarkozy tijdens den televisie-debat gezegd. Sarkozy benadrukte dat het Franse integratiesysteem dreigt verstopt te raken. Daarom moet volgens de president de immigratie worden gehalveerd, zodat de betrokkenen in betere omstandigheden zouden kunnen worden opgenomen. Sarkozy zei ook dat buitenlanders pas voor bijstand in aanmerking zouden mogen komen als zij tien jaar in Frankrijk hebben gewoond en vijf jaar hebben gewerkt. Sarkozy hoopt opnieuw tot president verkozen te worden, maar dreigt belangrijke stemmen te verliezen aan Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National, dat veel succes heeft met zijn immigratie-programma.

De economie in de eurozone is tijdens de laatste drie maanden van vorig jaar met 0,3 procent gekrompen tegenover het kwartaal voordien. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie. Opgemerkt wordt dat bij de bedrijfsinvesteringen een daling met 0,7 procent werd opgetekend. De export en consumptie lieten elk een achteruitgang met 0,4 procent optekenen. Over het hele jaar groeide de economie nog met 1,4 procent, terwijl eerder gewag was gemaakt van een stijging met 1,5 procent. Tijdens het vierde kwartaal kenden alleen Slovakije (0,9 procent), Frankrijk (0,2 procent) en Finland (0,1 procent) nog een groei. De grootste terugval werd opgetekend in Portugal (1,3 procent) en Estland (0,8 procent).

Meer Nieuws

Tuesday, March 06, 2012

Olympische Spelen Londen zeker van break-even

Het London Organising Committee of the Olympic Games (Locog) zal erin slagen om het voorziene bedrag van 2 miljard pond op te halen om de organisatie van de Olympische Spelen deze zomer te financieren, maar heeft nog altijd werk voor de boeg om de sceptische Britten enthousiast te maken voor het evenement. Dat heeft Paul Deighton, chief executive van de London Olympics, gezegd. Deighton merkt op dat de sponsoring en de ticketverkoop de oorspronkelijke verwachtingen overtreffen, waardoor Locog volgens hem in staat zal zijn om zijn beloftes na te komen.

"We kunnen er relatief gerust in zijn een break-even te bereiken," merkte Paul Deighton op tegenover het persbureau Reuters. "Er is rekening gehouden met ongeveer 2 miljard pond onkosten en op dit ogenblik hebben we met inkomsten 92 procent van dat bedrag gedekt. Het saldo moet worden gerealiseerd met ticketverkoop en merchandising." De London Olympics hebben een bedrag van 700 miljoen pond aan sponsoring verzameld, wat volgens Deighton een verbazend succes is wanneer rekening wordt gehouden met de economische crisis.

In eerste instantie werd verwacht dat ongeveer 400 miljoen pond zou kunnen worden opgehaald met de ticketverkoop, maar daarbij is nu al een bedrag van 600 miljoen pond opgehaald. Daarnaast zijn er ook nog inkomsten uit de sponsoring-contracten van het International Olympic Committéé (IOC) en de uitzendrechten. De Britse overheid heeft een totaal budget van 9,3 miljard pond voorzien voor het Olympisch evenement. Deighton geeft wel toe dat het Britse publiek nog altijd moet overtuigd worden dat al die investeringen een blijvende positieve impact zullen hebben.

Labels: ,

Klimaatverandering bedreiging voor Canadese ijshockey

Het Canadese ijshockey wordt bedreigd door de klimaatverandering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McGill University en de Concordia University. De Canadese onderzoekers merken op dat de warmere winters ervoor zorgen dat er onvoldoende ijs wordt gevormd om jongeren, waaruit de Canadese professionele ijshockey-sport traditionele een belangrijk deel van zijn topspelers rekruteert, nog toe te laten zich volop in de sport te kunnen vervolmaken.

De onderzoekers wijzen erop dat de meeste Canadese ijshockey-spelers tijdens de winter in de buurt van hun woning zijn beginnen te schaatsen. Dat geldt ook voor Wayne Gretzky, die wordt beschouwd als de grootste Canadese ijshockeyspeler uit de geschiedenis en die op een beek achter de ouderlijke woning voor het eerst met het schaatsen kennis maakte. De onderzoekers wijzen erop dat de Rideau Canal Skateway in Ottaway, de grootste ijsbaan van de wereld, eerder dit jaar door de abnormaal warme temperaturen moest worden gesloten.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ijspistes in Canada minder lang kunnen open blijven dan in het verleden het geval was. Indien deze trend zich verder zet zal het schaatsen in open lucht volgens hen over enkele decennium in onder meer British Columbia en het zuiden van Alberta helemaal onmogelijk worden. Op die manier dreigt volgens hen de toekomst van het Canadese ijshockey in het gedrang te komen. Sinds de jaren vijftig zijn de wintertemperaturen in Canada met meer dan 2,5 graden celsius gestegen. Dat is drie keer meer dan het wereldwijde gemiddelde.

Labels: , ,

Dammen op zijrivieren Mekong bedreigen voeding tientallen miljoenen

Plannen om op zijrivieren van de Mekong, de grootste rivier van Zuidoost-Azië, waterkrachtcentrales te bouwen, zou een desastreuze impact kunnen hebben op miljoenen mensen die afhankelijkheid van de grootste continentenale visserijsector van de wereld. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de universiteiten van Stanford en Princeton. In totaal worden elf grote dammen gepland op de Mekong, maar vooral de realisatie van 78 dammen op de zijtakken zou volgens de onderzoekers een bijzonder negatief effect kunnen hebben.

De Mekong is 4.600 kilometer lang en stroomt door China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam. In december werd de realisatie van de grote Xayaburi-dam op de Mekong uitgesteld omdat Cambodja, Thailand, Vietnam en Laos meer informatie wensten over de milieu-impact die het project zou hebben. In hun rapport merken de Amerikaanse wetenschappers echter op dat de talloze kleinere dammen op de zijrivieren een grote bedreiging vormen voor de visproductie en biodiversiteit.

De dammen zouden volgens de onderzoekers meer dan honderd vissoorten beletten op stroomopwaarts te zwemmen, waardoor een groot verlies aan diversiteit en visvoorraden zou worden veroorzaakt. Er wordt aan toegevoegd dat tientallen miljoenen arme bewoners van het platteland die vis nochtans moeten gebruiken als hun belangrijkste bron van proteïnes. Vooral Cambodja en in mindere mate Vietnam zouden worden getroffen, terwijl Laos door elektriciteitsproductie de meeste voordelen uit de dammen zou halen.

Labels: , ,

Bevolking Singapore heeft grootste ecologische voetafdruk Asia-Pacific

Het rijke Singapore heeft de grootste ecologische voetafdruk van de regio Asia-Pacific. Dat is de conclusie van een rapport van het World Wildlife Fund (WWF). Daarin wordt opgemerkt dat Singapore twee jaar geleden een bruto binnenlands product van meer dan 40.000 dollar per hoofd van de bevolking kon voorleggen - één van de hoogste van de hele regio - wat volgens de organisatie tot exorbitante consumptie-gewoontes leidde. Maar ook de industrie en vooral de bouwsector dragen volgens het rapport in belangrijke mate bij tot de uitstoot van Singapore.

"De inwoners van Singapore consumeren grote hoeveelheden voeding en energie," merkt Yolanda Kakabadse, president van het World Wilflife Fund, op. "Singapore is een maatschappij die wellicht aangeeft hoe het milieuprobleem niet moet worden aangepakt." Singapore stootte twee jaar geleden 43.454 kiloton koolstofdioxide uit met de verbranding van fossiele brandstof, maar volgens Kakabedse zou een gedeelte van die grote ecologische voetafdruk kunnen worden afgezwakt door het delen van energie-efficiënte technologieën met de rest van de wereld.

"Singapore kan met zijn technologie een grote bijdrage tot wereld leveren," voert Yolanda Kakabadse aan, verwijzend naar mogelijkheden die de stadstaat heeft op het gebied van energie, waterbeheer en voedselproductie en die volgens haar nuttig zou kunnen worden aangewend in de rest van de wereld. In het rapport wordt opgemerkt dat de bouwsector met zijn massale constructie-activiteit verantwoordelijk is voor 15 procent van de ecologische voetafdruk van Singapore. De gemiddelde ecologische voetafdruk van de Chinese bevolking ligt gevoelig lager dan die van Singapore.

Labels: ,

Nachtelijke uitstappen jongeren signaal van onderliggende problemen

Ouders weten vaak niet waar hun tienerkinderen tijdens de nacht uithangen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse Economic and Social Research Council (ESRC) bij vijftienjarigen. Daarbij bleek 36 procent van de jongens toe te geven dat hun ouders minstens één keer in de maand in het ongewisse blijven over hun nachtelijke activiteiten. Dat geldt ook voor bijna 25 procent van de ondervraagde meisjes. Bij 7 procent van de jongens en 5 procent van de meisjes is er geregeld sprake van nachtelijke uitstappen.

De onderzoekers merken op dat het fenomeen onafhankelijk is van factoren zoals gezinsinkomen, het aantal kinderen of de samenstelling van het gezin, maar vooral gekoppeld kan worden aan de relatie die de jongeren met hun ouders hebben. Ook blijkt een stad een grotere aantrekkingskracht uit te oefenen voor nachtelijke activiteiten dan een landelijke omgeving. "Het fenomeen is ongetwijfeld een vorm van toenemende onafhankelijkheid, maar bij een groep die vaak tijdens de nacht weg is wordt probleemgedrag zoals roken en drinken aangetroffen," merken de onderzoekers op.

"Jongeren die vaker tijdens de nacht van huis zijn, maken gewag van een frequenter cafébezoek, vaak gekoppeld aan het gebruik van alcohol, tabak en cannabis," wordt er nog opgemerkt. "Deze verbanden kunnen zowel bij jongens als meisjes worden opgemerkt, maar op het gebied van roken en drinken is de associatie bij meisjes meer uitgesproken." De onderzoekers zeggen dat frequente nachtelijke activiteiten signalen vormen van onderliggende problemen. Er wordt aan toegevoegd dat meisjes in deze groep vaak een laag zelfbeeld hebben.

Labels: , , ,

Klimaat en mens belangrijkste oorzaak uitsterven diersoorten

Het uitsterven van een aantal van de grootste dieren van de wereld werd zowel veroorzaakt door optreden van de mens als door klimaatverandering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge. Daarbij wordt aangevoerd dat de mens een bijdrage leverde tot het verdwijnen van een diersoorten door de jacht en het veranderen van de leefgebieden. Anderzijds werd de leefomgeving van de dieren veranderd door de klimaatverandering.

Een aantal diersoorten - zoals de mammoet, grondluiaard en moa - konden volgens de onderzoekers deze verandering niet opvangen. "Maar ook vandaag worden veel grote, charismatische dieren - zoals tijgers, ijsberen, olifanten en neushoorns - bedreigd door jagers en veranderingen in klimaat," voert onderzoeksleider Graham Prescott aan. De onderzoekers wijzen erop dat in het verleden altijd werd aan één individuele reden gedacht om het uitsterven van soorten te verklaren, maar is nu aangetoond dat een combinatie van mens en klimaat een desastreuze impact kunnen hebben op de natuur.

"Indien er geen actie wordt ondernomen, dreigen er nog meer soorten met uitsterven bedreigd te worden, waarschuwen de onderzoeker. "Er zijn echter ook verschillen tussen het verleden en de actualiteit. In tegenstelling tot de prehistoristische mens weet men vandaag welke consequenties die praktijken zouden kunnen hebben. Dat zou hoop moeten geven dat het verdwijnen van diersoorten in de toekomst zou kunnen vermeden worden, maar het zou anderzijds nog veel wraakroepender zijn wanneer dat niet zou lukken."

Labels: ,

Persoonlijk contact op werkvloer blijft belangrijk

Persoonlijk contact op de werkvloer blijft belangrijk, ondanks het toenemende gebruik van internet en mobiele telefonie. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van rekruteerder Randstad. Wereldwijd geven geeft gemiddeld 70 procent van werknemers de voorkeur aan persoonlijk contact boven telefoon of e-mail. De hoogste score wordt daarbij opgetekend in Turkije (80 procent), maar in Japan, Noorwegen en Singapore wordt het probleem het minst aangevoeld (57 procent).

Uit het onderzoek blijkt verder dat 40 procent het gevoel heeft altijd bereikbaar te moeten zijn en zegt zichzelf gedwongen te voelen om een email of een telefoon onmiddellijk te beantwoorden. In Hongkong en India vinden daarentegen 56 procent dat ze het recht hebben om op bepaalde ogenblik tijdens de dag telefoon of email te negeren. Anderzijds geeft 75 procent dat het niet aanvaardbaar is om tijdens een vergadering een telefoon of email te beantwoorden. Toch zegt 15 procent tot 20 procent zich daaraan toch schuldig te maken.

De tolerantie tegenover dit gedrag varieert van land tot land. In Hongarije zeggen de overgrote meerderheid het storend te vinden wanneer een collega tijdens een vergadering een telefoon of email zou beantwoorden en slechts 9 procent geeft toe daar zichzelf aan te bezondigen. Ook in China en India geeft 75 procent toe dat dergelijke praktijken eigenlijk niet aanvaardbaar zijn, maar telkens bijna de helft merkt op zichzelf daarop te betrappen.

Labels:

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse internetbedrijf Yahoo staat voor een omvangrijke herstructurering, waarbij duizenden banen zouden worden geschrapt. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gemeld. Yahoo heeft al jaren te kampen met teruglopende inkomsten. Het bedrijf controleert nog veel van de meest populaire websites, maar de advertentie-inkomsten zijn in vrije val sinds de concurrentie van Google en Facebook. In januari werd met Scott Thompson een nieuwe chief executive aangetrokken om de dalende trend een halt toe te roepen en het bedrijf een nieuwe dynamiek te bezorgen. De afvloeiingen zouden het hele bedrijf treffen, inclusief de marketingafdeling en onderzoek en ontwikkeling.

Twaalf financiële instellingen hebben toegezegd dat ze zullen deelnemen aan de cruciale Griekse schuldenruil. Dat hebben de banken in een gezamenlijke mededeling, uitgestuurd door de belangenorganisatie Institute of International Finance, gemeld. Het gaat om BNP Paribas, Deutsche Bank, Allianz, Alpha Bank, Axa, CNP Assurances, Commerzbank, Eurobank EFG, Greylock Capital Management, ING Bank, Intesa San Paolo en de National Bank of Greece. De banken haasten zich om te benadrukken dat hun handelswijze geen aanbeveling vormt voor andere houders van Grieks staatspapier. De Griekse regering moet 75 procent van zijn obligatiehouders proberen te overtuigen om aan de operatie deel te nemen.

De Chinese regering stelt de verwachtingen voor de economische groei dit jaar bij 7,5 procent. Dat blijkt uit een regeringsrapport dat de Chinese premier Wen Jiabao aan het parlement heeft voorgesteld. Het is de eerste keer in acht jaar dat China de groeidoelstelling verlaagt tot beneden de 8 procent. Het Chinese bruto binnenlands product (bbp) kende vorig jaar nog een groei met 9,2 procent, na een stijging met 10,4 procent het jaar voordien. Wen Jiabao stelde de doelstelling voor de China inflatie op 4 procent. De inflatie in China kwam vorig jaar uit op 5,4 procent. Toen was de doelstelling ook 4 procent. Het Chinese begrotingstekort komt naar verwachting uit op 1,5 procent van het bruto binnenlands product. Vorig jaar bedroeg het tekort 1,1 procent.

Vanaf half maart kunnen er weer aandelen verhandeld worden op de Libische beurs. Door de gevechten in Libië moest de beurs iets meer dan een jaar geleden de deuren sluiten. De heropening stond eigenlijk gepland voor eind februari, maar moest worden uitgesteld door problemen met de elektriciteit en registratie van bedrijven. De heropening staat symbool voor het feit dat er weer gehandeld kan worden met Libië. De beurs verwacht interesse van buitenlandse bedrijven, die in Libië nieuwe mogelijkheden zouden zien. De afgelopen drie jaar waren er geen buitenlandse investeerders actief op de Libische beurs. De beurs heropent met vijf genoteerde bedrijven. Voor het conflict waren er dertien beursnoteringen, maar een aantal bedrijven moeten nog voldoen aan de nodige vereisten.

De Russische president Dmitri Medvedev heeft opdracht gegeven de veroordelingen van voormalig oliemagnaat Michail Chodorkovski, diens zakenpartner Platon Lebedev en dertig anderen opnieuw te bekijken. De uittredende president komt hiermee tegemoet aan een verzoek van de oppositie. Die overhandigde hem tijdens een ontmoeting in februari, na grote demonstraties tegen de regering, een lijst van politieke gevangenen die men opnieuw in vrijheid gesteld wenste te zien. Chodorkovski was, als hoofd van het grootste oliebedrijf Yukos, ooit de rijkste man van Rusland. Negen jaar geleden werd hij echter gearresteerd en veroordeeld wegens belastingontduiking en fraude. Het zou volgens velen echter vooral om een politieke afrekening gaan.

De luchthaven Don Muang in Bangkok, die alleen nog gebruikt wordt voor binnenlandse vluchten, is opnieuw in gebruik genomen nadat hij meer dan vier maanden gesloten was geweest vanwege zware overstromingen. De regering en de luchthavenuitbater spendeerden meer dan 50 miljoen dollar voor de renovatie van de luchthaven in de hoofdstad van Thailand. Ze namen diverse maatregelen om te vermijden dat Don Muang opnieuw overstroomd zou worden in de toekomst. Er wordt ook benadrukt dat de internationale normen inzake hygiëne gehaald worden, zelfs nadat de luchthaven wekenlang onder water stond. Don Muang was tot zes jaar geleden, toen op een andere locatie in de hoofdstad Suvarnabhumi Airport werd geopend, de belangrijkste internationale luchthaven van Thailand.

De autogroep Swedish Automobile gaat zich in de toekomst volledig toeleggen op de sportwagendivisie Spyker. Het bedrijf wil in de toekomst dan ook zelf de naam van de sportwagendivisie dragen. Het bedrijf wil alle aandacht en fondsen besteden aan de ontwikkeling en verkoop van de luxewagens van het merk Spyker. Dat is het gevolg van het faillissement van de Saab-divisie. De autogroep zegt aantrekkelijke vooruitzichten te zien voor Spyker. Anderhalf jaar geleden wou de groep Spyker nog verkopen om zich volledig op Saab te kunnen toeleggen. Verder gaf het bedrijf aan dat het stappen heeft genomen om de onderneming weer financieel gezond te maken. Met de kredietverstrekkers zou een principeakkoord zijn bereikt over uitstaande leningen.

De voormalige IJslandse premier Geir Haarde heeft voor een bijzondere rechtbank in Reykjavik ontkend de staatsbelangen in gevaar gebracht te hebben doordat hij de bankencrisis van vier jaar geleden niet kon voorkomen. Pas toen de banken al waren ingestort, kreeg men volgens hem een volledig inzicht over het probleem. Haarde wordt er onder meer van beschuldigd dat hij er niet voor zorgde dat een adviesgroep rond financiële stabiliteit efficiënt werk leverde. In die groep zaten verantwoordelijken van de ministeries van financiën en handel, de centrale bank en de financiële toezichthouder. Achteraf gezien had Haarde naar eigen zeggen meer informatie kunnen opgevraagd hebben aan de groep, maar dat zou een instorting van de belangrijkste banken van het land niet hebben voorkomen.

Proview Technology, het Chinese bedrijf waardoor de technologiegroep Apple werd aangeklaagd voor het gebruik van de merknaam iPad, wordt nu zelf voor de rechtbank gedaagd door zijn voormalige geldschieter Fubon Insurance. De geldschieter eist van Proview een bedrag 8,68 miljoen dollar en wil het Chinese bedrijf failliet laten verklaren. Het Chinese Proview heeft momenteel te kampen met accute geldproblemen. Fubon Insurance eist het geld onmiddellijk terug, maar weet dat Proview daar niet zal kunnen op ingaan, waardoor ook meteen een faillissementsaanvraag werd ingediend. Indien de rechter akkoord gaat met de aanvraag, zou dat ook gevolgen hebben voor de rechtszaken tussen Proview en Apple.

In westelijk Duitsland hebben duizenden ambtenaren het werk neergelegd. Daarmee werd gevolg gegeven aan een oproep van de vakbond Verdi, die met de actie de druk wil opvoeren rond de loononderhandelingen. Vooral in Hessen, Rheinland-Pfalz en Saarland leidden de acties tot hinder. In Frankfurt, het financiële hart van Duitsland, lag het openbaar vervoer de hele dag stil. De ambtenaren hebben het over waarschuwingsstakingen en kondigden nog meer acties aan in andere delen van Duitsland. Er zijn loononderhandelingen aan de gang voor de werknemers van de federale overheid en de gemeenten. De vakbond eist een loonsverhoging van 6,5 procent, met een minimum van 200 euro per maand, voor de twee miljoen betrokken ambtenaren.

De Duitse regering voorziet om een verhoging van de dotatie van het European Financial Stability Facility (EFSF) te aanvaarden. Dat hebben een aantal bronnen tegenover Duitse media gezegd. Volgens die bronnen wil Duitsland dat het volume van het noodfonds op 500 miljard euro beperkt blijft, maar het land kan slechts met moeite weerstaan aan de druk van zijn Europese partners, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Verenigde Staten. De Duitse regering weigerde al meermaals om de middelen van het noodfonds aan te spekken en wil absoluut vermijden dat de dotatie tot 1.000 miljard euro stijgt. De Duitse media maken gewag van een eventueel Europees compromis over 700 miljard euro.

De olieproductie in Irak is gestegen tot meer dan 3 miljoen vaten per dag. Dat is het hoogste niveau in drieëndertig jaar. Dat hebben de Iraakse ministeries van olie en energie bekend gemaakt. De jongste officiële cijfers hielden het op 2,9 miljoen vaten. Irak liet al eerder weten dat het dit jaar zijn productie wil optrekken tot 3,4 miljoen vaten per dag, waarvan er 2,6 miljoen zouden geëxporteerd worden. Sinds Sadam Hoessein in Irak meer dan dertig jaar geleden aan de macht kwam in Irak, had het land een beperkte productie wegens oorlogen, geweld en internationale sancties. De Iraakse regering wil de inkomsten uit de olieproductie gebruiken voor de heropbouw van het land.

De deposito’s die de Europese banken voor één dag stallen bij de Europese Centrale Bank (ECB) hebben een nieuwe recordhoogte bereikt. De Europese Centrale Bank heeft de voorbije week voor miljarden euro goedkope kredieten verstrekt aan de financiële sector en die kiest nu om het geld zonder risico’s opnieuw bij de instelling te herbergen. De deposito's bij de Europese Centrale Bank stegen daardoor naar achtereenvolgens 776,9 miljard euro en 820,8 miljard euro. Het vorige record werd midden januari opgetekend, toen een bedrag van 528 miljard werd geregistreerd. Dat was vooral te wijten aan het groeiende vertrouwen tussen de Europese banken, waarbij de Europese Centrale Bank fungeerde als een tussenschakel op de interbancaire markt.

De Griekse regering blijft optimistisch over de aankomende cruciale schuldenruil met banken en private beleggers, die nog enkele dagen tijd hebben om te beslissen over een deelname aan de operatie, die een aanzienlijk deel van de Griekse schulden moet doen verdwijnen. Een woordvoerder van het Griekse ministerie van financiën zei te verwachten dat er tot op het laatste ogenblik veel onzekerheid zal blijven over het verloop van de schuldenruil, maar de onderhandelingen met de schuldeisers zouden in de goede richting evolueren. Er wordt uitgegaan van een deelname van meer dan 80 procent. Om de operatie te kunnen doorvoeren moet 75 procent van de schuldeisers zijn instemming geven.

Het Japanse elektriciteitsbedrijf Tepco wordt door tweeënveertig van zijn aandeelhouders aangeklaagd wegens nalatigheid. De aandeelhouders eisen daarbij een schadevergoeding van 51 miljard euro. Er wordt op gewezen dat computersimulaties vier jaar geleden al duidelijk gemaakt dat de kerncentrale van Fukushima met een tsunami-risico werd geconfronteerd, maar zouden de bestuurders van Tepco nagelaten hebben om de gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen. Voor Tepco komt de schadeclaim boven op de duizenden schadevergoedingen die de energiegroep moet betalen aan slachtoffers van de kernramp. Bovendien moet Tepco fors investeren in de ontmanteling van de centrale van Fukushima.

Meer Nieuws

Monday, March 05, 2012

World Wildlife Fund luidt alarmbel over Zuid-Amerikaanse Pantanal

Het Pantanal, een gebied met een unieke biodiversiteit in het westen van Brazilië, wordt bedreigd door intensieve landbouw en ontbossing. Dat heeft het World Wildlife Fund (WWF) gezegd. Het Pantanal, vaak bestempeld als het grootste wetland-systeem met zoet water, strekt zich over miljoenen hectaren uit over Brazilië, Bolivia en Paraguay. Onderzoekers van het World Wildlife Fund stellen dat inmiddels 14 procent van het bekken van de Paraguay-rivier in het Pantanal dringend moet worden beschermd.

Het Pantanal omvat ecosystemen voor trekvogels, kweekgronden voor vis en biotopen voor onder meer de kaaiman en jaguar. In het Pantanal zouden ongeveer 4.500 verschillende soorten leven. "Het gebied wordt echter bedreigd door landbouw, ontbossing, verstedelijking en de proliferatie van hydro-elektrische damprojecten," merkt het World Wildlife Fund op. Onder meer worden er volgens de organisatie massaal bomen gekapt voor het creëren van grasland voor de veestapel en akkers voor de landbouw.

Inmiddels zou al ongeveer 15 procent van de oorspronkelijke vegetatie zijn verdwenen om plaats te maken voor de teelt van sojabonen en ranches. Die ontbossing leidt volgens de organisatie tot een degradatie van de grond. Naast de erosie wordt echter ook gevreesd voor een contaminatie van de rivieren die door het Pantanal stromen. Het World Wildlife Fund merkt op dat de betrokken landen moeten samenwerken om het gebied beter te beschermen. Op dit ogenblik is slechts 11 procent van het totale bekken beschermd.

Labels: ,

Publiek ziet reclame Super Bowl vooral als entertainment

De televisie-reclames tijdens de Super Bowl worden door 73 procent van de kijkers bestempeld als entertainment. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau BIGInsight en de Amerikaanse National Retail Federation (NRF) naar de opinies van de Amerikaanse consument over de bekende reclames tijdens het topmoment van het Amerikaanse televisiejaar. Daarnaast zegt 18,5 procent dat de adverteerders er beter zouden aan doen om de uitgaven te sparen en het geld uit te delen aan de consumenten.

Ook wordt echter opgemerkt dat 16,9 procent van de consumenten toegeeft zich door te reclames bewust te worden van de adverterende merken. Verder wordt nog opgemerkt dat de commercials de wedstrijd onnodig lang rekken (8,9 procent), de gebruiker aanzetten om producten van de adverteerder te kopen (8,4 procent), de wedstrijd onderbreken (7,8 procent), de consument aanzetten om verder online informatie te zoeken over het geadverteerde product of merk (7,3 procent).

De onderzoekers merken op dat jonge volwassenen het meest lijken beïnvloed te worden door de commercials. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierentwintig jaar geeft immers 14,3 procent toe dat de commercials hen aanzetten om producten van de adverteerders te kopen. Dat cijfer daalt echter snel met de overgang naar oudere leeftijdscategorieën, met nog 10,4 procent in de groep van vijfentwintig tot vierendertig, 10 procent tussen vijfendertig en vierenveertig, 7,2 procent tussen vijfenveertig en vierenvijftig en 6 procent bij vijfenvijftigplussers.

Labels: , ,

Lagere maritieme snelheden goed voor milieu en industrie

Indien schepen zouden worden verplicht om hun snelheid onmiddellijk terug te schroeven, zouden ze hun emissies met 15 procent kunnen inperken en miljarden dollars besparen op brandstoffen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent CE Delft. De onderzoekers merken op dat een herleiding van de wereldwijde maritieme snelheden met een gemiddelde van 10 procent zou leiden tot een besparing van 19 procent zou leiden, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de bouw en activiteit van nieuwe schepen die zouden moeten worden ingezet om de verloren capaciteit op te vangen.

"Een gereguleerde verlaging van de maritieme snelheden zouden tegen het einde van het volgende decennium en het midden van de eeuw emissiebeperkingen kunnen realiseren die kunnen rivaliseren met elke doelstelling die door de International Maritime Organisation (IMO) van de Verenigde Naties of de Europese Unie naar voor wordt geschoven," merkt John Maggs, woordvoerder van de organisatie Seas At Risk, op. "Bovendien kan daarbij een belangrijke economische winst worden gerealiseerd."

De internationale scheepvaart vertegenwoordigt op dit ogenblik ongeveer 4,5 procent van de wereldwijde uitstoot aan koolstofdioxide, maar indien er geen maatregelen worden genomen zou dat cijfer volgens de Verenigde Naties tegen het midden van de eeuw kunnen oplopen tot een aandeel tussen 10 procent en 32 procent. Er wordt aan toegevoegd dat Maersk, één van de grootste rederijen van de wereld, al uitgebreide tests heeft uitgevoerd met vertraagde maritieme snelheden en daarbij gewag maakt van een win-win situatie voor de industrie en het milieu.

Labels: ,

Ecommerce vertegenwoordigt 3 procent van totale Chinese retailomzet

Tijdens het voorbije jaar heeft ecommerce in China een omzet gerealiseerd van 780 miljard yuan. Dat komt overeen met een bedrag van 124 miljard dollar. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau IDC en online retailer Alibaba. Tegenover het jaar voordien werd een groei opgetekend met 66 procent. In het rapport wordt opgemerkt dat het internet inmiddels 3 procent van de totale retailomzet in China vertegenwoordigt. Over drie jaar zou dat verder opgelopen zijn tot 7 procent.

Die groei is volgens de onderzoekers te wijten aan het toenemend aantal online shoppers in China en het groeiende vertrouwen in de online handel. In het rapport wordt opgemerkt dat de online retail bovendien een belangrijke vorm van tewerkstelling is. Daarbij wordt opgemerkt dat Taobao, de grootste ecommerce-site van China en een dochterbedrijf van Alibaba, tijdens het voorbije jaar meer dan 2,7 miljoen banen heeft gecreëerd.

De onderzoekers voegen er aan toe dat het internet door de reducering van de productiekosten de maatschappelijke ontwikkeling van het land ondersteunt en de industriële transformatie versnelt. China heeft inmiddels een online populatie van 505 miljoen gebruikers. Dat betekent echter nog altijd een penetratie van slechts 37,7 procent. Er wordt op gewezen dat nog altijd twee op drie Chinezen de overstap naar het internet moeten maken en de sector dus nog een gigantische groeimarge heeft.

Labels: ,

Twee op drie Chinese steden scoren onvoldoende op luchtkwaliteit

Twee van de drie Chinese steden voldoen niet aan de striktere normen voor luchtkwaliteit die de regering over een periode van vier jaar wil opleggen om het zware smogprobleem aan te pakken. Dat heeft Wu Xiaoqing, Chinees vice-minister van milieubescherming, gezegd. Wu Xiaoqing gaf toe dat er zware inspanningen zullen moeten worden geleverd om aan de nieuwe eisen voor luchtkwaliteit te voldoen. De vice-minister zei ook dat de regering bij de bevolking een groter vertrouwen wil opbouwen in de gegevens die worden bekend gemaakt.

De Chinese regering maakte ook bekend dat grote steden nog dit jaar programma's moeten lanceren om geregeld bijkomende vervuilende elementen te controleren, waaronder fijne stofpartikels die geassocieerd worden met diverse gezondheidsproblemen. De Chinese regering heeft zijn normen voor luchtkwaliteit aangepast in een reactie op druk van het publiek over het probleem van de luchtverontreiniging en een gebrek van correcte informatie over de luchtkwaliteit in China.

Volgens de nieuwe regelgeving zullen de concentraties van fijne stofpartikels in de lucht onder het niveau van 75 microgram per kubieke meter moeten blijven. Daarmee is China meer dan twee keer zo tolerant als de geldende normen in de Verenigde Staten. Chinese steden zitten op dit ogenblik echter geregeld ver boven dat niveau. Cijfers van de Amerikaanse ambassade in Peking toonden recent concentraties van 188,5 microgram per kubieke meter aan. De cijfers van de Amerikaanse ambassade hebben de Chinese bevolking aangezet om bij de overheid te protesteren over de ongezonde luchtkwaliteit.

Labels: ,

Veiligheid grootste hinderpaal implementering mobiele diensten

Veiligheidsproblemen vormen bij bedrijven de belangrijkste hinderpalen voor een snelle implementering van mobiele diensten. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Accenture bij chief information officers in twaalf landen. Volgens 50 procent van de ondervraagden vormen veiligheidsproblemen de belangrijkste hindernis voor een snelle implementering, gevolgd door kosten en budgetten (43 procent) en een gebrek aan compatibiliteit met bestaande systemen (26 procent).

De onderzoekers voegen er aan toe dat het extreme tempo van de technologische verandering de bedrijven verplichten om bijzonder snel op de nieuwe evoluties op de markt te reageren."De toenemende penetratie van smartphones en tablets drukt de innovatie-cyclussen in de informatica-sector voor de ondernemingen samen tot een periode van twaalf tot achttien maanden," voert Lars Kamp, verantwoordelijke voor Accenture Mobility Services, aan. "Bedrijven zouden hun mobiele strategie elke zes tot twaalf maanden moeten herzien."

De belangrijkste doelstelling van mobiele strategieën bestaat uit een verbetering van de dienstverlening aan de klant door een vlotte toegang door data en analyses, terwijl ook naar een vlotte afhandeling van transacties wordt gekeken. De onderzoekers merken verder nog op dat het mobiele besturingssysteem van Apple op het gebied van veiligheid door de meeste respondenten op de eerste plaats wordt gerangschikt (53 procent). Android van Google volgt op de tweede plaats (24 procent).

Labels:

Spaanse landbouw beleeft droogste winter in zeventig jaar

Spaanse landbouwers luiden de alarmklok nadat het land de droogste winter in zeventig jaar achter de rug heeft. De voorbije drie maanden werd slechts een gemiddelde neerslag van 55 liter per vierkante meter opgetekend, wat gevoelig lager ligt dan het normale niveau van ongeveer 200 liter. De droogste winter na de tweede wereldoorlog werd tot nu toe opgetekend in het begin van de jaren tachtig, maar ook toen viel er volgens Angel Rivera, woordvoerder van de Spaanse metereologische dienst, nog altijd 30 liter per vierkante meter meer dan de voorbije maanden.

Door de abnormale droge winterperiode wordt Spanje abnormaal vroeg getroffen door bosbranden. Bovendien zijn door de droogte ook talloze oogsten al reddeloos verloren, terwijl boerderijdieren geen gras meer vinden om zich te voeden. De Spaanse waterreserves zijn inmiddels tot op twee derde van hun normale peil gedaald, waardoor er onvoldoende voorraden zijn om landerijen en weilanden te bevloeien. In eerste instantie werden groenten en granen getroffen, maar ook olijven, druiven en amandelen zouden zijn bedreigd.

Woordvoerders van de Spaanse landbouwers merken op dat in grote gedeelten van Andalusië en Aragon de landbouwgronden al hopeloos zijn verloren en regen geen redding meer zal kunnen brengen voor de oogsten van dit jaar. In de omgeving van Granada wordt geraamd dat de olijfteelt 35 procent van zijn productie zou kunnen verliezen, terwijl bij groenten rekening gehouden wordt met een verlies van 50 procent. In Galicië, Asturië en Castilla y Leon moet extra diervoeding worden aangekocht, waardoor de productiekosten met minstens 20 procent zouden stijgen.

Labels: , ,