Managing21

Een weblog rond marketing en economie

Wednesday, October 05, 2005

Illegale ivoorhandel nog steeds actueel


De bloeiende Europese ivoormarkt dreigt de stroperij op olifanten aan te moedigen. Dat stelt de milieugroepen 'Care for the Wild' (CW) en 'Save the Elephants' (SE). Zij kwamen tot de vaststelling dat in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje meer dan 27.000 ivoren voorwerpen te koop worden aangeboden.

Daarbij wordt opgemerkt dat de Afrikaanse olifantenpopulatie in de jaren tachtig al werd gehalveerd nadat meer dan een half miljoen dieren werden afgeslacht. In 1989 werd door de Convention on International Trade in Endangered Species (Cites) van de Verenigde Naties weliswaar een verbod op de olifantenhandel uitgevaardigd, waardoor de ivoorhandel in Europa is afgenomen, maar de milieuverenigingen stellen dat er nog altijd een verontrustend aantal ivoren voorwerpen in de handel is.

Ze stellen dat de ivoormarkt in Duitsland en Groot-Brittannië bijna even groot is geworden dan die van China en Japan. Bovendien stellen ze dat zelfs het legaal verworven ivoor bijdraagt tot het uitroeien van de olifant.

"In Europa wordt vooral oud ivoor verhandeld," geeft CW-directeur Barbara Maas toe. "Technisch gezien is dat legaal, maar we mogen niet vergeten dat elk ivoren voorwerp een dode olifant betekent."

Het illegale Afrikaanse ivoor laat Europa echter grotendeels links liggen en wordt verscheept naar Oost-Azië, waar de grote vraag de prijzen de hoogte in drijft. Zo wordt de Chinese ivoormarkt niets in de weg gelegd en het rapport van de milieuverenigingen wijst erop dat zonder maatregelen op de markt, er ook in Afrika niets zal veranderen.

Om de leemte op de Europese ivoormarkt op te vullen, gebruiken sommige handelaars mammoettanden als een alternatief. Die voorwerpen hebben een minder mooie kleur, maar blijken bij verzamelaars bijzonder in trek te zijn. Vooral in het noorden van Siberië zouden door het verdwijnen van de permafrost talloze overblijfselen van mammoeten bloot komen te liggen.

In Duitsland en Frankrijk zou men al 3.424 mammoet-voorwerpen op de markt hebben aangetroffen. Er is geen belemmering op de handel in mammoet-tanden en diverse handelaars maken daarvan gebruik om illegaal ivoor te kleuren en het als mammoet-voorwerpen te verkopen.

1 Comments:

  • At 12:58 AM , Anonymous Anonymous said...

    Niet alleen Ivoor ook andere producten van beschermde dieren, en delen van beschermde dieren kan men vinden. Opgezette roofvogels en uilen. Vaak gaat het om preparaten die legaal zijn opgezet. De wet staat handel in deze preparaten echter niet toe. Ook moet bij dergelijke preparaten een EU-Certificaat van LNV zitten. Europese vogels en de producten ervan mogen alleen worden verhandeld als het om gekweekt materiaal gaat. De vogels moeten dan een naadloos gesloten voetring dragen. Schedel van beschermde soorten, dieren op sterk water en soms staat er zelfs een diepgevroren dier op dat iemand langs de weg gevonden heeft.
    De AID doet er nagenoeg niks aan. Alleen als de advertenties een handelsmatig karakter hebben. Dus één opgezette Das of één bontjas van Wilde Hamster (Korenwolf)heeft geen gevolgen.
    Overigens wil antiek (voor 1948 verkregen en bewerkt) niet zeggen dat de handel zomaar mag. Een taxatierapport of een ander bewijs dat het item voldoet aan de gestelde eisen zal de aanbieder, en later de koper moeten kunnen tonen.

     

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home